Find medarbejder
Find medarbejder

Tjekliste ved lønmodtagers sygemelding

Hvad skal arbejdsgiver gøre, når en medarbejder bliver sygemeldt?

Hvornår skal det gøres?

Og hvordan bliver det gjort bedst muligt?

Advokat Ann Bruun Birk har her listet en række punkter, som arbejdsgiver skal vende, når en lønmodtager sygemeldes. 

Tjekliste ved lønmodtagers sygemelding

Efter flere af de nedenstående punkter, er der en parantes. Indholdet i parantesen betyder f.eks., at punktet bør indgå i arbejdsgivers sygefraværspolitik, eller at arbejdsgiver bør udarbejde internt notat eller et referat.

Start fra punkt nr. 1 og bevæg dig gennem alle punkterne for at være sikker på, at du har styr på den personalejuridiske del af sygemeldingen.

 1. Modtagelse af sygemeldingen (intern sygefraværspolitik, notat)
 2. Kommunikation internt, arbejdets tilrettelæggelse under fraværet (intern sygefraværspolitik, notat)
 3. Skal der indhentes friattest/lægeerklæring?
 4. Anmeldelse af sygefraværet på virk.dk/til kommunen.
 5. Kontakt med den sygemeldte; hvor ofte, hvordan, hvad skal der spørges til, skal der udarbejdes notat m.v. (intern sygefraværspolitik, referat) 
 6. Indkaldelse til sygefraværssamtale – senest 4 uger fra første fraværsdag (intern sygefraværspolitik, referat)
 7. Håndtering af information om sygefraværet fra kollegaer, sociale medier m.v. (intern sygefraværspolitik, notat, referat, skal medarbejderen udtale sig?)
 8. Hensigtsmæssigt med mulighedserklæring? (referat) 
 9. Skal Fastholdelsesteam hos Kommune kontaktes vedr. råd og vejledning?
 10. Hensigtsmæssigt med varighedserklæring? (referat)
 11. Hensigtsmæssigt med fastholdelsesplan? (referat)
 12. Overveje Fast-Track (intern sygefraværspolitik)
 13. Skal vi fastholde - hensigtsmæssigt med samarbejde med Jobcenter (intern sygefraværspolitik, notat)
  1. Kontakt Fastholdelsesteam hos kommunen
  2. Rundbordssamtale
  3. Virksomhedspraktik på egen arbejdsplads
  4. Personlig assistent
  5. Mentor
  6. Hjælpemidler
  7. Revalidering
  8. Fastholdelsesfleksjob
  9. § 56 aftale
  10. M.v.
 14. Kan vi foretage øvrige tilpasninger, som får medarbejderen helt eller delvist tilbage i arbejde? (notat, referat)
 15. Er medarbejderen handicappet eller ”bare syg”?
 16. Skal medarbejderen opsiges (notat, evt. referat) 
  1. Vil en opsigelse være saglig?
   1. Virksomhedens driftsmæssige begrundelse for opsigelsen 
   2. Længden og/eller hyppigheden af sygefraværet
   3. Lønmodtagerens anciennitet
   4. Prognosen for arbejdstagers arbejdsevne og tilbagevenden
   5. Har virksomheden foretaget foranstaltninger for at fastholde?
   6. Er sygefraværet arbejdsbetinget og er virksomheden ansvarlig?
   7. Har lønmodtager fortiet sygdommen/lidelsen?
   8. Har lønmodtageren forhalet helbredelse?
   9. Det ”normale” eller gennemsnitlige sygefravær hos virksomheden
   10. Lønmodtagers alder
   11. Er der risiko for tilbagefald?
   12. § 56-aftale
   13. Andet?
  2. Kan vi anvende 120-dages reglen?
  3. Er der opsigelsesbegrænsning i overenskomst?
 17. Hensigtsmæssigt med fratrædelsesaftale? 
 18. Sikre korrekt fratrædelse, herunder evt. betaling af fratrædelsesgodtgørelse, aflevering af effekter m.v. 
 19. Kommunikation internt og eksternt vedr. fratrædelse, husk evt. aftale med medarbejder om dette.

Hvordan arbejder du med sygefravær set fra en HR- og eller ledelsesvinkel? Det kan du blive meget klogere på her>>>

Spørgsmål til den ovenstående tjekliste ved lønsmodtagers sygemelding?

Tøv ikke med at kontakte advokat Ann Bruun Birk på tlf. 46 92 92 84/22 20 94 46 eller mail på abb@vingaardshus.dk.

Advokat Ann Bruun Birk er specialist i ansættelsesret og personalejura.

Advokat Ann Bruun Birk er specialist i ansættelsesret og personalejura og hjælper private virksomheder, offentlige myndigheder og selvejende institutioner med ansættelsesretlige problemstillinger.