Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Malene Krogsgaard

Malene Krogsgaard

Jeg arbejder med en række primære områder: strafferet, insolvensret, værgemålssager og inkasso. For straffesagernes vedkommende arbejder jeg både som forsvarsadvokat for tiltalte og som beskikket bistandsadvokat for forurettede. I alle sager er det min opgave at rådgive og vejlede min klient klart igennem sagen. Det er min erfaring, at det er en vanskelig situation at […]

Lisbeth Pahl

Lisbeth Pahl

Jeg har fra 1981-2020 været medindehaver af advokatfirmaet Pahl & Aaberg, Frederikshavn. Gennem årene har jeg beskæftiget mig med stort set alt inden for almen praksis, men hurtigt fandt jeg ud af, at mine interesser primært relaterede sig til det menneskelige aspekt inden for juraen, og derfor blev det familie-arveretten, som jeg specialiserede mig inden […]

Anne Henriksen

Anne Henriksen

Jeg beskæftiger mig primært med lejeret, forsyningsret, offentlig ret, fast ejendom og foreningsret. Jeg bistår således almene boligorganisationer, private udlejere, forsyningsvirksomheder, kommuner samt andels- og ejerforeninger med løbende rådgivning, ligesom jeg repræsenterer disse ved rets-, nævns- og voldgiftssager. Den almene boligsektor bistår jeg med dels lejeretlige problemstillinger og retssager, herunder i forbindelse med opsigelse og […]

Tvangsauktioner

En tvangsauktion er et tvangssalg over fast ejendom eller løsøre, som bliver iværksat af panthavere, der har penge til gode. Vores inkassoafdeling iværksætter tvangsauktioner på vegne af panthavere. Det betyder blandt andet, at der bliver lavet en salgsopstilling med alle oplysninger om f.eks. ejendommen. Salgsopstillingen bliver sendt til ejeren og alle panthavere. Derudover bliver den […]

RKI registrering

RKI-registrering betyder, at den registrerede ikke har mulighed for at optage nye lån eller købe på afbetaling, da vedkommende har en ubetalt gæld til en eller flere kreditorer. Dermed kan den registrerede forhindres i at optage lån eller købe på afbetaling og dermed være skyld i, at endnu flere kreditorer ikke får sine penge. I […]

Lejeinkasso

Hvis lejeren af et lejemål ikke betaler huslejen som aftalt, er det muligt at ophæve lejemålet og efterfølgende forsøge at inddrive den manglende husleje og andre udgifter gennem inkasso. Der kan være tale om både boliglejemål og erhvervslejemål. Som ved almindelig inkasso er der en række betingelser, der skal opfyldes, før sagen kan sendes videre […]

Håndværkerinkasso

Har du som håndværker udført et stykke arbejde for en kunde, som kunden ikke vil betale for? Hvis du kan nikke genkendende til denne udfordring, bør du overveje at sende sagen til inkasso hos os. Vi synes, at inkasso skal være nemmere for håndværkerbranchen. Du kan nemt og hurtigt oprette en inkassosag her på vores […]

Katja Quist Kristensen

Katja Quist Kristensen

Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med generel erhvervsret, herunder bl.a. selskabsretlige forhold, retssager, konkurser og virksomhedsoverdragelser. Desuden er jeg tilknyttet vores inkassoafdeling. Som rådgiver vægter jeg en sagsbehandling, hvor grundighed, tilgængelighed og formidling er i fokus. Det er vigtigt, at mine klienter løbende bliver informeret om sagerne på en letforståelig måde – uanset hvor komplekse, de […]

5 hurtige råd om inkasso

Inkasso

Inkassoråd: De 5 essentielle (og nemme) ting du selv kan gøre for at være sikker på at få betaling for dit arbejde.

Fogedsagsbehandling

En fogedsag er en sag, hvor fogedretten hjælper til med at indkassere pengene fra en skyldner, der ikke har betalt til tiden. For at kunne starte en fogedsag mod en skyldner, er det dog en betingelse, at der foreligger et såkaldt fundament for kravet. Dette kan være en dom, et forlig eller gældsbreve. Hvordan foregår […]

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen

Jeg arbejder hovedsageligt med fast ejendom og byggeriets retsforhold, herunder særligt med fokus på entrepriseret, overdragelse af ejendomme og lejeret, hvor jeg rådgiver på specialistniveau. Jeg beskæftiger mig desuden med en række erhvervsretlige områder, herunder insolvensret og rekonstruktion. Som kurator igennem flere år har jeg betydelig ekspertise inden for behandling af konkursboer og tvangsopløsningssager. Jeg […]

Inkasso

Inkasso

Vi oplever alle problemer med kunder, der ikke betaler regningerne. Det er både frustrerende og tidskrævende at rykke for pengene. Det vil vi gerne lave om på, så du kan få dine penge og i stedet bruge ressourcerne på kerneområderne i virksomheden. Vi arbejder nemlig ud fra filosofien om, at du som kreditor har ret […]

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus