Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Peter Lau Lauritzen

Peter Lau Lauritzen

Jeg arbejder hovedsagelig med erhvervsret for små og mellemstore virksomheder, hvor jeg rådgiver om udfærdigelse og forhandling af kontrakter, håndtering af reklamationssager, medarbejderforhold, udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, produktansvar, selskabsretlige dokumenter og meget andet. Min rådgivning dækker også virksomhedens internationale kontraktforhold og uenigheder. Jeg kan godt lide at arbejde strategisk med en virksomhed, ikke bare […]

Peter Frank Hansen

Peter Frank Hansen

Jeg arbejder primært med virksomheders retsforhold – særligt selskabsret, virksomhedsoverdragelse, børsret, bank- og finansieringsret samt gennemgang og udfærdigelse af kontrakter. Gennem årene har jeg oparbejdet en stor erfaring i gennemførelse af due diligence processer samt udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter i forbindelse med både nationale og internationale virksomhedsoverdragelser. Jeg skaber mig hurtigt overblikket over en […]

Kasper Gaardbo Hedegaard

Kasper Gaardbo Hedegaard

Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med generel erhvervsret, herunder særligt med rådgivning inden for fast ejendom og byggeriets retsforhold. Det er vigtigt for mig altid at yde grundig og engageret rådgivning, hvor mine klienter kan have tillid til, at deres sag er i gode hænder. Jeg prioriterer tilgængelighed og fleksibilitet således, at sagsforløbet opleves smidigt og […]

Laurits Toft

Billede mangler

Jeg arbejder primært som erhvervsadvokat – særligt med insolvensret, selskabsret, bank- og finansieringsret, konkurs og rekonstruktion, generationsskifte samt køb og salg af virksomheder. Desuden rådgiver jeg om ejeraftaler, så virksomheden er sikret, hvis nogle af ejerne bliver uenige, fx om virksomhedens strategi og mål. Jeg har igennem mange år arbejdet med generationsskifte for små og […]

Allan Højbak

Allan Højbak

Jeg arbejder hovedsagelig med erhvervsmæssig rådgivning/erhvervsret for små og mellemstore virksomheder – heraf mange ejerledede virksomheder – hvor jeg ofte er hovedrådgiver for mine klienter i forbindelse med alle former for kontraktforhandlinger, kontraktudarbejdelser, medarbejderforhold, udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, selskabsretlige dokumenter m.v. Jeg sidder i flere bestyrelser i virksomheder og fonde. Det giver mig erfaring […]

Lise Wilson

Lise Wilson

Jeg fik min beskikkelse som advokat i 1994 og de første mange år arbejdede jeg på et mindre kontor og fik dermed mulighed for at arbejde med alle aspekter af juraen, hvilket har givet mig et rigtig godt grundlag for de specialer jeg i dag beskæftiger mig med. Jeg er udpeget af justitsministeriet til at […]

Christian Norup Hostrup

Christian Norup Hostrup

Advokat Christian Norup Hostrup har en bred erfaring inden for erhvervsret og beskæftiger sig hovedsageligt med selskabsret, forsikrings- og erstatningsret samt rådgivning om kommercielle forhold. Christian rådgiver om alt fra etablering og valg af virksomhedens rette struktur til omstrukturering, overdragelse og likvidation af selskaber samt køb og salg af virksomheder. Christian varetager desuden rådgivning om […]

Peter Tornvig Fruelund

Peter Tornvig Fruelund

Jeg fik min beskikkelse som advokat i 1995, og de første mange år arbejdede jeg på en række mindre kontorer. Det gav mig muligheden for at arbejde med mange aspekter af juraen, så jeg står med et rigtig godt grundlag for de specialer, jeg i dag beskæftiger mig med. Som erhvervsadvokat har jeg erfaring med […]

Lisbeth Pahl

Lisbeth Pahl

Jeg har fra 1981-2020 været medindehaver af advokatfirmaet Pahl & Aaberg, Frederikshavn. Gennem årene har jeg beskæftiget mig med stort set alt inden for almen praksis, men hurtigt fandt jeg ud af, at mine interesser primært relaterede sig til det menneskelige aspekt inden for juraen, og derfor blev det familie-arveretten, som jeg specialiserede mig inden […]

Anne Henriksen

Anne Henriksen

Jeg beskæftiger mig primært med lejeret, forsyningsret, offentlig ret, fast ejendom og foreningsret. Jeg bistår således almene boligorganisationer, private udlejere, forsyningsvirksomheder, kommuner samt andels- og ejerforeninger med løbende rådgivning, ligesom jeg repræsenterer disse ved rets-, nævns- og voldgiftssager. Den almene boligsektor bistår jeg med dels lejeretlige problemstillinger og retssager, herunder i forbindelse med opsigelse og […]

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom kan både angå faktiske forhold som revner, utætheder, jordbundsforhold, installationer mv., og retlige forhold som køberens manglende adkomst til ejendommen eller rådighedsbegrænsninger over den faste ejendom, hvor for eksempel en nabo har en færdselsret over den faste ejendom. Når en køber har konstateret mangler ved en fast ejendom, har køberen principielt […]

Lejeret

Har du investeret i udlejningsejendom, skal boligen/boligerne naturligvis udlejes. Her gælder der en masse love og regler, og lejeren har en række rettigheder, som du som udlejer skal overholde. Regeltyranniet set i forhold til udlejer er desværre stærkt stigende, og der er løbende behov for den rigtige rådgivning overfor ejendommens lejere. Vi har i Advokatfirmaet […]

Køb og salg af udlejningsejendomme

Hvordan investerer man sine penge bedst muligt? Erfaringen viser, at investering i fast ejendom som for eksempel udlejningsejendomme er en god investering. Men det kræver en forudgående juridisk, økonomisk og teknisk gennemgang af ejendommen og dennes forhold. Der er mange forskellige elementer, der er vigtige, når en udlejningsejendom handles – det gælder både for købere […]

Køb og salg af produktionsbygninger

Overvejer du at investere i fast ejendom som for eksempel en produktionsbygning? Der er mange forskellige elementer, der er vigtige, når en produktionsbygning handles – det gælder både for købere og sælgere. Vores team med speciale inden for entreprise kan helt sikkert hjælpe dig på vej. Se mere om vores viden inden for entreprise her.

Køb og salg af boliger

Det er for mange en stor beslutning at købe bolig. Oftest er det den dyreste investering, man foretager i sit liv, og der er meget jura forbundet med et boligkøb. Vi anbefaler altid at søge juridisk rådgivning og få skrevet en advokats betingede godkendelse ind i købsaftalen Når man underskriver købsaftalen betinget af advokatens godkendelse, […]

Erhvervslejeret

Vi har i Advokatfirmaet Vingaardshus et hold af specialiserede advokater med stor erfaring og juridiske kompetencer indenfor erhvervslejeretten. Vi rådgiver blandt andet om: Har du en udlejningsejendom, du ønsker at sælge, eller har du planer om at købe en udlejningsejendom, kan du læse mere om vores rådgivning her.

Ejerforeninger

Ejerforeninger er reguleret af ejerlejlighedsloven, og det er i vedtægterne, at reglerne for ledelse, regnskab, vedligeholdelse mm. er fastsat. Det kan være en fordel for ejerforeningen at tage juridisk rådgivning med på råd i forbindelse med vedtægterne. Men der er også andre områder, hvor det er en god ide at inddrage juridisk rådgivning for en […]

Jesper Studsgaard

Jesper Studsgaard

Som erhvervsadvokat har jeg stor erfaring med at hjælpe virksomheder med retssager, kontrakter, køb og salg af virksomheder og andre erhvervsjuridiske forhold. Det gælder også i internationale sammenhænge. Jeg har herudover igennem mange år arbejdet med behandling af konkursboer og med rekonstruktion og omstrukturering af virksomheder, og kender derfor indgående til alle de faser og […]

Tim Rosenkrantz Buur

Tim Rosenkrantz Buur

Tim Rosenkrantz Buur er leder af kontorets afdeling for køb og salg af virksomheder. Han beskæftiger sig med M&A transaktioner i bred forstand herunder private equity, venture capital, distressed M&A, samt transaktioner med fast ejendom. Gennem årene har Tim Rosenkrantz Buur opbygget betydelig erfaring med insolvensret, hvor han ofte er udpeget som kurator på vegne […]

Katja Quist Kristensen

Katja Quist Kristensen

Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med generel erhvervsret, herunder bl.a. selskabsretlige forhold, retssager, konkurser og virksomhedsoverdragelser. Desuden er jeg tilknyttet vores inkassoafdeling. Som rådgiver vægter jeg en sagsbehandling, hvor grundighed, tilgængelighed og formidling er i fokus. Det er vigtigt, at mine klienter løbende bliver informeret om sagerne på en letforståelig måde – uanset hvor komplekse, de […]

Jane Kjær Klausen

Jane Kjær Klausen

Jeg er specialist i ansættelsesret og har igennem årene ført mange – herunder principielle – retssager inden for det ansættelsesretlige område og har herved opnået min møderet for Højesteret. Min ekspertise inden for ansættelsesretten har blandt andet medført, at jeg har undervist i faget som ekstern lektor ved Aarhus Universitet og løbende underviser andre advokater […]

Andelsboligforeninger

Der gælder faste regler for stiftelse, overdragelse og prisfastsættelse af andelsboligforeninger. Og køb og salg af andelsboliger er reguleret af andelsboligforeningsloven. Her på siden har vi samlet viden om vores rådgivning indenfor andelsboligforeninger. Vi rådgiver blandt andet om: Stiftelse af andelsboligforening Der findes en række forhold, som skal være opfyldt, før en andelsboligforening erhverver en […]

Almene boligorganisationer

Den almene boligsektor er reguleret af et komplekst og omfattende regelsæt i almenboligloven, almenlejeloven samt diverse bekendtgørelser og vejledninger. Vi har i Advokatfirmaet Vingaardshus et hold af specialiserede advokater med stor erfaring og juridiske kompetencer indenfor den almene boligsektor. Vi rådgiver almene boligorganisationer og selvejende institutioner om: Vi har tillige stor erfaring i at repræsentere […]

Linda Giessing

Linda Giessing

Linda Giessing har været hos Vingaardshus siden 2019. Hendes primære arbejdsopgaver er Familieret og dødsbobehandling. Hun arbejder med alt inden for familie- og arveretten – det være sig skilsmisse/separation, herunder bodelingsaftaler, ægtefælleskifter, sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, samt sager om tvangsanbringelse af børn og unge. At rådgive inden for familie- og arveretten er langt […]

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen

Jeg arbejder hovedsageligt med fast ejendom og byggeriets retsforhold, herunder særligt med fokus på entrepriseret, overdragelse af ejendomme og lejeret, hvor jeg rådgiver på specialistniveau. Jeg beskæftiger mig desuden med en række erhvervsretlige områder, herunder insolvensret og rekonstruktion. Som kurator igennem flere år har jeg betydelig ekspertise inden for behandling af konkursboer og tvangsopløsningssager. Jeg […]

Fast ejendom

Her på siden kan du finde forskelligt information om vores rådgivning inden for området fast ejendom. Det drejer sig både om køb og salg af udlejningsejendomme, andelsbolig- og ejerforeninger, forskellige områder inden for lejeretten og meget mere inden for fast ejendom. Klik videre til de forskellige emner nedenfor.

Henrik Søndergaard

Henrik Søndergaard

Entrepriseadvokat og konfliktmægler Jeg arbejder fortrinsvis med entrepriseret og byggebranchens retsforhold, herunder udbudsret. Som advokat for en lang række entreprenørfirmaer, håndværkere, bygherrer/ejendomsudviklere, almene boligselskaber og tekniske rådgivere er det vigtigt for mig ikke kun at have et indgående kendskab til byggebranchens standardvilkår AB 18, ABT 18, ABR 18 og de andre aftaler og vilkår som […]

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus