Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Malene Krogsgaard

Malene Krogsgaard

Jeg arbejder med en række primære områder: strafferet, insolvensret, værgemålssager og inkasso. For straffesagernes vedkommende arbejder jeg både som forsvarsadvokat for tiltalte og som beskikket bistandsadvokat for forurettede. I alle sager er det min opgave at rådgive og vejlede min klient klart igennem sagen. Det er min erfaring, at det er en vanskelig situation at […]

Laurits Toft

Billede mangler

Jeg arbejder primært som erhvervsadvokat – særligt med insolvensret, selskabsret, bank- og finansieringsret, konkurs og rekonstruktion, generationsskifte samt køb og salg af virksomheder. Desuden rådgiver jeg om ejeraftaler, så virksomheden er sikret, hvis nogle af ejerne bliver uenige, fx om virksomhedens strategi og mål. Jeg har igennem mange år arbejdet med generationsskifte for små og […]

Allan Højbak

Allan Højbak

Jeg arbejder hovedsagelig med erhvervsmæssig rådgivning/erhvervsret for små og mellemstore virksomheder – heraf mange ejerledede virksomheder – hvor jeg ofte er hovedrådgiver for mine klienter i forbindelse med alle former for kontraktforhandlinger, kontraktudarbejdelser, medarbejderforhold, udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, selskabsretlige dokumenter m.v. Jeg sidder i flere bestyrelser i virksomheder og fonde. Det giver mig erfaring […]

Christian Norup Hostrup

Christian Norup Hostrup

Advokat Christian Norup Hostrup har en bred erfaring inden for erhvervsret og beskæftiger sig hovedsageligt med selskabsret, forsikrings- og erstatningsret samt rådgivning om kommercielle forhold. Christian rådgiver om alt fra etablering og valg af virksomhedens rette struktur til omstrukturering, overdragelse og likvidation af selskaber samt køb og salg af virksomheder. Christian varetager desuden rådgivning om […]

Skatte- og momsret

Typiske erhvervsstraffesager indenfor det skatte- og momsretlige område er sager, hvor SKAT mener, at der er foregået en transaktion, hvorunder man groft uagtsomt eller forsætligt har afgivet urigtige oplysninger til SKAT, undladt at oplyse SKAT om indtægter m.v. eller undladt at korrigere oplysninger etc. Det er væsentligt, at du søger rådgivning på så tidligt et […]

Selskabsretlige forhold

Typiske erhvervsstraffesager indenfor det selskabsretlige område er f.eks. en af de såkaldte ulovlige anpartshaverlån, hvor man som kapitalejer bevidst eller uforskyldt er kommet i gæld til sit selskab. Som ejer må man gerne udlåne midler til sit selskab, men derimod ikke ”låne” penge hos selskabet, eller på en anden måde komme til at skylde selskabet […]

Konkurrencelovgivning

Kartelaftaler og andre former for aftaler, der begrænser konkurrencen mellem virksomheder, er forbudte, fordi de kan medføre højere priser og færre valgmuligheder for forbrugerne. En ”aftale” behøver ikke at være nedfældet på skrift for at være ulovlig. Selv små karteller udgør en overtrædelse (for eksempel to bagermestre, der aftaler at have samme pris på rundstykkerne). […]

Insolvensretlige forhold

Driver man en virksomhed, som har økonomiske problemer, er der en række bestemmelser i straffeloven, som skal sikre, at kreditorerne ikke bliver bedraget. Overtrædelse af disse bestemmelser kan udover erstatning tillige medføre strafferetlig tiltale og ultimativt fængsel. Der kan for eksempel være tale om, at man foretager køb af varer på kredit på et tidspunkt, […]

Hvidvaskregler

Hvidvasklovens formål er at forebygge og bekæmpe hvidvask samt terrorfinansiering. Loven stiller bl.a. krav om, at man legitimerer og risikovurderer sine kunder, samt underretter Hvidvasksekretariatet (NSK) ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme. Efter lov om hvidvask (Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)) kan overtrædelse af lovens […]

Erstatning mm. for ofrene for økonomisk kriminalitet

Har du været udsat for en økonomisk forbrydelse – f.eks. en medarbejder, der har bedraget en virksomhed ved at tage af kassen eller netbanksvindel? Staten dækker ikke et tab ved økonomisk kriminalitet. Erstatning for tabet vil man derimod alene kunne få enten ved at anlægge en selvstændig retssag mod bedrageren, eller også vil man i […]

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen

Jeg arbejder hovedsageligt med fast ejendom og byggeriets retsforhold, herunder særligt med fokus på entrepriseret, overdragelse af ejendomme og lejeret, hvor jeg rådgiver på specialistniveau. Jeg beskæftiger mig desuden med en række erhvervsretlige områder, herunder insolvensret og rekonstruktion. Som kurator igennem flere år har jeg betydelig ekspertise inden for behandling af konkursboer og tvangsopløsningssager. Jeg […]

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus