Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Malene Krogsgaard

Malene Krogsgaard

Jeg arbejder med en række primære områder: strafferet, insolvensret, værgemålssager og inkasso. For straffesagernes vedkommende arbejder jeg både som forsvarsadvokat for tiltalte og som beskikket bistandsadvokat for forurettede. I alle sager er det min opgave at rådgive og vejlede min klient klart igennem sagen. Det er min erfaring, at det er en vanskelig situation at […]

Peter Lau Lauritzen

Peter Lau Lauritzen

Jeg arbejder hovedsagelig med erhvervsret for små og mellemstore virksomheder, hvor jeg rådgiver om udfærdigelse og forhandling af kontrakter, håndtering af reklamationssager, medarbejderforhold, udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, produktansvar, selskabsretlige dokumenter og meget andet. Min rådgivning dækker også virksomhedens internationale kontraktforhold og uenigheder. Jeg kan godt lide at arbejde strategisk med en virksomhed, ikke bare […]

Peter Frank Hansen

Peter Frank Hansen

Jeg arbejder primært med virksomheders retsforhold – særligt selskabsret, virksomhedsoverdragelse, børsret, bank- og finansieringsret samt gennemgang og udfærdigelse af kontrakter. Gennem årene har jeg oparbejdet en stor erfaring i gennemførelse af due diligence processer samt udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter i forbindelse med både nationale og internationale virksomhedsoverdragelser. Jeg skaber mig hurtigt overblikket over en […]

Laurits Toft

Billede mangler

Jeg arbejder primært som erhvervsadvokat – særligt med insolvensret, selskabsret, bank- og finansieringsret, konkurs og rekonstruktion, generationsskifte samt køb og salg af virksomheder. Desuden rådgiver jeg om ejeraftaler, så virksomheden er sikret, hvis nogle af ejerne bliver uenige, fx om virksomhedens strategi og mål. Jeg har igennem mange år arbejdet med generationsskifte for små og […]

Christian Norup Hostrup

Christian Norup Hostrup

Advokat Christian Norup Hostrup har en bred erfaring inden for erhvervsret og beskæftiger sig hovedsageligt med selskabsret, forsikrings- og erstatningsret samt rådgivning om kommercielle forhold. Christian rådgiver om alt fra etablering og valg af virksomhedens rette struktur til omstrukturering, overdragelse og likvidation af selskaber samt køb og salg af virksomheder. Christian varetager desuden rådgivning om […]

Peter Tornvig Fruelund

Peter Tornvig Fruelund

Jeg fik min beskikkelse som advokat i 1995, og de første mange år arbejdede jeg på en række mindre kontorer. Det gav mig muligheden for at arbejde med mange aspekter af juraen, så jeg står med et rigtig godt grundlag for de specialer, jeg i dag beskæftiger mig med. Som erhvervsadvokat har jeg erfaring med […]

Virksomhedspant

Virksomhedspant refererer til en type sikkerhed, hvor en virksomhed bruger sine aktiver som sikkerhed for en gæld eller et lån. Virksomhedspant indebærer, at virksomheden giver långiver retten til at tage ejerskab i de specificerede aktiver, hvis virksomheden ikke er i stand til at tilbagebetale gælden eller opfylde sine forpligtelser i henhold til låneaftalen. Hos Advokatfirmaet […]

Sale and lease back

Sale and lease back er en finansiel transaktion, hvor en person eller en virksomhed sælger et aktiv, typisk en bygning eller udstyr, til en tredjepart og derefter lejer det samme aktiv tilbage i en aftalt periode. Det er en metode, hvor virksomheder kan frigøre kapital bundet i deres ejendomme eller udstyr og samtidig fortsætte med […]

Panterettigheder

En panteret er en rettighed, der giver panterettens indehaver en fortrinsret til at kræve en bestemt ydelse erlagt i den pantsatte formue, når et gældsansvar misligholdes. Panterettigheder udgør således en sikkerhedsret, som giver mulighed for fyldestgørelse i et formuegode, når det sælges, uafhængigt af om ejeren har andre kreditorer. Panterettigheder findes i forskellige former, herunder […]

Låneforhold

Låneforhold opstår, når långiver udlåner en genstand eller et pengebeløb, hvorefter låntageren, forpligter sig til enten at levere eller betale det lånte tilbage efter låneaftalens indhold. Låneaftalen mellem långiver og låntager vil typisk regulere renteforhold og tilbagebetaling (amortisering). I låneforhold er det en fordel at benytte sig af gældsbreve, der sikrer långiver et bevis for […]

Konsignation

Konsignation er en salgsform, hvor sælger (konsignanten) overlader varer til en anden person eller virksomhed (konsigtaren) med henblik på dennes videresalg af varerne for egen regning og risiko. Det essentielle ved konsignation er, at sælger forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer indtil købesummen fra videresalget er betalt. Ved almindeligt salg af varer med ejendomsforbehold […]

Kautioner

Kaution betyder, at en person eller virksomhed går ind og garanterer at betale en anden persons gæld, hvis personen ikke er i stand til det. Kaution er meget almindelig i finansverdenen. For eksempel når man låner penge til at købe en bolig, kan banken kræve en kautionist, der påtager sig ansvaret for lånet, hvis låntageren […]

Fordringspant

Ved et fordringspant pantsætter en virksomhed sine udestående og fremtidige tilgodehavender (debitorer), som stammer fra salg af varer og tjenesteydelser. Panthaveren – f.eks. en bank – kan dermed opnå pant i virksomhedens tilgodehavender. Dette pant omfatter de debitorer, der eksisterede, da fordringspantet blev oprettet, ligesom det vil omfatte de tilgodehavender, som virksomheden fremtidigt får i […]

Jesper Studsgaard

Jesper Studsgaard

Som erhvervsadvokat har jeg stor erfaring med at hjælpe virksomheder med retssager, kontrakter, køb og salg af virksomheder og andre erhvervsjuridiske forhold. Det gælder også i internationale sammenhænge. Jeg har herudover igennem mange år arbejdet med behandling af konkursboer og med rekonstruktion og omstrukturering af virksomheder, og kender derfor indgående til alle de faser og […]

Tim Rosenkrantz Buur

Tim Rosenkrantz Buur

Tim Rosenkrantz Buur er leder af kontorets afdeling for køb og salg af virksomheder. Han beskæftiger sig med M&A transaktioner i bred forstand herunder private equity, venture capital, distressed M&A, samt transaktioner med fast ejendom. Gennem årene har Tim Rosenkrantz Buur opbygget betydelig erfaring med insolvensret, hvor han ofte er udpeget som kurator på vegne […]

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen

Jeg arbejder hovedsageligt med fast ejendom og byggeriets retsforhold, herunder særligt med fokus på entrepriseret, overdragelse af ejendomme og lejeret, hvor jeg rådgiver på specialistniveau. Jeg beskæftiger mig desuden med en række erhvervsretlige områder, herunder insolvensret og rekonstruktion. Som kurator igennem flere år har jeg betydelig ekspertise inden for behandling af konkursboer og tvangsopløsningssager. Jeg […]

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus