Find medarbejder
Find medarbejder

Skilsmisserådgivning: hvordan bliver man skilt?

Få hjælp til skilsmissen

Overvejer du skilsmisse eller separation, eller er beslutningen taget? Så får du måske brug for skilsmisserådgivning. 

Det er ikke nemt. 

Følelserne fylder meget, og der er mange praktiske overvejelser i forbindelse med et brud. De praktiske spørgsmål bliver uoverskuelige midt i et følelsesmæssigt kaos, og så er det svært at finde hoved og hale i noget. Hvor skal man begynde? Hvor henvender man sig? Hvem skal have hvad? Hvad med børnene? Hvad med den fælles bolig? 

"Det er aldrig nemt at trække stikket til et samliv."

- Det er aldrig nemt at trække stikket til et samliv. Lige gyldigt om man er gift eller samlevende. Vi oplever tit, at det følelsesmæssige vadested, som folk står i, når beslutningen er taget om skilsmissen, gør det uoverskueligt at få styr på de praktiske aspekter. Og er der børn involveret, er det blot endnu mere vanskeligt for begge parter, fortæller advokat Linda Giessing. Hun fortæller her mere om, hvordan man tager hul på skilsmissen eller samlivsophøret – alt afhængig af om man er gift eller ej. 

Skilsmisserådgivning for ægtepar

- Er du gift, er det en separation eller skilsmisse du skal i gang med, fortæller Linda Giessing, og forklarer videre: - Her er der rigtig mange forhold, der skal være styr på. Skal du vælge separation eller skilsmisse med det samme? Har I en ægtepagt, som skal kigges igennem, har I særeje eller på anden vis fx modtaget arv eller gave, og hvordan skal økonomien deles i forhold til det eventuelle særeje? Er der ikke særeje, hvordan skal det hele så deles? Er der urimelige forhold? Skal der betales ægtefællebidrag osv.? 

Separationen/skilsmissen sker rent praktisk ved at indsende en ansøgning til Familieretshuset. Familieretshuset tager stilling til, om I opfylder betingelserne for separation eller skilsmisse, og på hvilke vilkår I kan separeres/skilles. Men selvom skilsmissen kan foretages med et par klik, er det værd at være varsom. 

"Det er bedst at søge rådgivning først, så du ikke står dårligt efter skilsmissen."

- Du skal helt generelt ikke skrive under på noget, som du er i tvivl om. Det er bedst at søge rådgivning først, så du ikke står dårligt efter skilsmissen. Du har måske krav på ægtefællebidrag, men det kan din advokat hjælpe dig med at få overblik over, fortæller Linda Giessing.

Samlivsophør for ugifte samlevende

Er du ikke gift, men derimod samlevende, er udgangspunktet, at I hver især medtager det, I hver især ejer – men hvad med det, I eventuelt ejer i fællesskab? Linda Giessing uddyber nærmere: - Kan I ikke nå til enighed, er udgangspunktet i lovgivningen, at det er op til parterne selv at finde en løsning, men til tider er der behov for juridisk hjælp til at finde en løsning på uenighederne. Så er der ikke andet for end at tage fat i advokaten.  

"...hvad med det, I eventuelt ejer i fællesskab?"

Børnene – hvor skal de bo, og hvor meget skal de være ved hver forælder?

- Børnene under 18 år er tit det sprængende punkt, hvor der opstår konflikter, idet følelserne for alvor kommer på prøve ved en skilsmisse eller et samlivsophør, fortæller Linda Giessing. 

Skilsmissebarn

- Her skal I tage stilling til, hvor børnene skal bo, og hvor meget de skal være ved hver forælder. Men det er vigtigt at huske, at børnene har ret til begge forældre, og at begge forældre er de vigtigste personer i børnenes liv. Selvom I står i en svær og meget følelsesladet situation, er det vigtigt at forsøge at tænke børnenes perspektiv ind i de løsninger, I forsøger at finde, uddyber Linda Giessing. 

"Selvom I står i en svær og meget følelsesladet situation, er det vigtigt at forsøge at tænke
børnenes perspektiv ind i de løsninger, I forsøger at finde."

Delt bopæl for børnene

D. 1. april 2019 kom der nye regler på området, og Statsforvaltningen blev erstattet med Familieretshuset. 

- De nye regler betyder blandt andet, at har I fælles forældremyndighed, har barnet automatisk delt bopæl i tre måneder efter, I er gået fra hinanden – med mindre I bliver enige om, hos hvem af jer, barnet skal have bopæl, fortæller Linda Giessing.

- Dette kaldes refleksionsperioden.

Konsekvensen af automatisk delt bopæl er, at I ikke kan starte en sag om bopæl i Familieretshuset før tre måneder efter skilsmissen eller samlivsophævelsen. I kan dog søge om samvær i Familieretshuset.

Er I som forældre ikke blevet enige om, hvor børnene skal bo, skal der ved udgangen af de 3 måneder indledes en bopælssag i Familieretshuset. Kan I som forældre heller ikke nå til enighed om, hvordan samværet skal være, skal I ligeledes i Familieretshuset.
  
- Det er blevet muligt at fortsætte med at have delt bopæl efter de 3 måneder, dog kan barnet kun have cpr nr. tilmeldt én adresse. Vi anbefaler imidlertid, at I søger rådgivning, inden I indgår en aftale om delt bopæl, da det kun er i helt særlige tilfælde, at vi tilråder, at I fortsætter delt bopæl, forklarer Linda Giessing. 

Familieretshuset laver screening af alle sager med børn involveret

Familieretshuset har med de nye regler fået til opgave at lave en screening af alle sager om skilsmisse samt samlivsophør, hvor der er børn under 18 år. Her bliver de inddelt i 3 kategorier – rød, gul og grøn. Sagerne bliver inddelt efter, hvor konfliktfyldt en sag er. De grønne sager er de simple sager, hvor der blot skal udstedes skilsmissebevilling, mens de røde sager er de sager, der er mest konfliktfyldte. 

De sager, som Familieretshuset ikke kan træffe afgørelser i, sendes til Familieretten, der er en del af de danske domstole. Her er det en dommer, der træffer afgørelse, hvilket sker ved, at der afsiges en dom. I visse sager, deltager der en børnesagkyndig under sagens behandling ved Familieretten.

- Det er vores erfaring, at en del sager om forældremyndighed, barnets bopæl, og ønsket om væsentlige ændringer i samværet ender i Familieretten, forklarer Linda Giessing. 

"Det handler om at finde den bedste løsning for dig og dine børn."

- Er du i det mindste tvivl om, at afslutningen på jeres forhold ender som gul eller rød, skal du ikke tøve med at tage fat i en advokat, så du kan få den nødvendige rådgivning. Men husk altid at sætte børnene først. Det handler om at finde den bedste løsning for dig og dine børn, lyder opfordringen fra Linda Giessing.

Få hjælp til spørgsmål om skilsmisse og separation

Advokaterne Linda Giessing, Lise Wilson og Dorthe Giessing kan hjælpe dig med at finde svar på de mange spørgsmål. 

De arbejder ud fra, at ikke to skilsmisser er ens, og at nærværende rådgivning er nødvendig for at hjælpe dig videre. 

Du kan altid ringe og få rådgivning om din situation - ellers anbefaler vi at booke et formøde, hvor du sammen med advokaten får overblik over dine muligheder - formødet er gratis.  

Her finder du kontaktoplysningerne:

Advokat Linda Giessing yder nærværende skilsmisserådgivning
Advokat (H) Linda Giessing
Tlf. 46 92 92 43 eller 91 54 44 44
E-mail lg@vingaardshus.dk
Læs mere om Lindas rådgivning her
 
Advokat Lise Wilson yder nærværende skilsmisserådgivning
Advokat (H) Lise Wilson
Tlf. 46 92 92 08 eller 28 35 38 09
E-mail liw@vingaardshus.dk
Læs mere om Lises rådgivning her
 
Advokat Dorthe Giessing yder nærværende skilsmisserådgivning
Advokat (H) Dorthe Giessing
Tlf. 46 92 92 46 eller 40 51 02 05
E-mail dg@vingaardshus.dk
Læs mere om Dorthes rådgivning her