Find medarbejder
Find medarbejder

PERSONDATAPOLITIK FOR ADVOKATFIRMAET VINGAARDSHUS

Læs Advokatfirmaet Vingaardshus' Persondatapoltik her
INTRODUKTION

For at kunne levere advokatydelser og andre juridiske tjenester er der en række personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem. 

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til os.

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DATAANSVARLIG

Advokatfirmaet Vingaardshus
Vingårdsgade 22
9000 Aalborg
Post@vingaardshus.dk
+45 46 92 92 00

VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis i forbindelse med dokumentudarbejdelse, en retssag eller en tvist, har udleveret til os.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne levere juridiske tjenester og advokatydelser, samt de hertil relaterede opgaver, med henblik på at kunne opfylde den aftale du har indgået/indgår med os. Hjemlen hertil findes i Persondataforordningens artikel 6, stk. 2, litra b.

I den enkelte sag kan der være forhold som gør, at vi behandler følsomme oplysninger med hjemmel i Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, samt oplysninger om strafbare forhold, jf. Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Vi behandler også dine personoplysninger i forbindelse med vores pligt til at overholde Hvidvaskloven. I den forbindelse behandles fx navn og CPR-nr. Den lovmæssige hjemmel til denne behandling er reglerne i Hvidvaskloven.

Vi behandler generelt kun de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere vores ydelser eller som vi ifølge lovgivningen er forpligtet til.

TIDSFRISTER FOR SLETNING/OPBEVARING

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans.

Vi er dog som Advokater underlagt et advokatansvar, hvorunder forældelsesfristen for sådanne sager er 10 år. På denne baggrund opbevarer vi de oplysninger, som er nødvendige for en sag i denne periode.

Vi opbevarer endvidere personoplysninger under hensyntagen til anden lovgivning, eksempelvis bogføringsloven, hvilket medfører at der for visse oplysninger vil være en minimumsperiode for opbevaringen.

DINE RETTIGHEDER EFTER PERSONDATAFORORDNINGEN

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige, som er anført under pkt. 1

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. At udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. Anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. 

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse.

Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til datatilsynet. Du kan finde yderligere information herom på www.datatilsynet.dk

OPLYSNINGER, SOM VI VIDEREGIVER

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Advokatfirmaet Vingaardshus. Dog er følgende videregivelser undtaget:

 • Med dit samtykke
 • Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Til ekstern databehandling
 • Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
 • Af juridiske årsager
 • Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
  • Holde Advokatfirmaet Vingaardshus fri fra skade, vores ansatte eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. 

Vi kan f.eks. dele anonymiserede oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser indenfor de enkelte retsområder.

ARRANGEMENTER M.V.

Når du tilmelder dig et arrangement, registrerer og behandler vi dine personoplysninger som navn, mailadresse, telefonnummer, eventuel titel samt virksomhedsnavn. Vores behandling sker til brug for kommunikation om og afholdelse af arrangementet. Derudover kan vi ud fra en konkret vurdering anvende oplysningerne til brug for udarbejdelse af deltagerlister, som udleveres til deltagerne på mødet herunder til underviserne.

Vi kan tage billeder under arrangementer, som vi vil bruge på Advokatfirmaet Vingaardshus A/S’s profiler på de sociale medier (Facebook, LinkedIn og Instagram). Der vil alene være tale om situationsbilleder, som har til formål at afbilde selve arrangementet og således ikke profilbilleder, som har til formål at afbilde dig. Hvis du ikke ønsker, at der deles billeder af dig på de nævnte sociale medier, kan du altid give besked om dette, eventuelt i forbindelse med tilmelding til arrangementet.

SOCIALE MEDIER

Når du besøger vores sider på Facebook, LinkedIN, Instragram m.fl. skal du være opmærksom på, at dine personoplysninger bliver behandlet. Vi behandler udelukkende dine personoplysninger, når du aktivt interagerer med vores indhold, herunder liker, kommenterer eller deler.

Du skal være opmærksom på, at udbyderne af de sociale platforme og tjenester foretager behandlingen af dine personoplysninger bl.a. med henblik på at udarbejde statistikker til ejeren af en given side. Vi bruger udelukkende sådanne oplysninger i anonymiseret form og foretager derfor ikke persondatabehandling i forbindelse hermed.

Vi opfordrer i alle tilfælde til, at der ikke afgives følsomme personoplysninger på sociale medier generelt, og såfremt du har brug for at fremsende sådanne oplysninger til os kan det gøres krypteret via vores hjemmeside.

INFORMATIONSSIKKERHED

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger i Advokatfirmaet Vingaardshus, med henblik på at beskytte dine oplysninger:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Advokatfirmaet Vingaardshus vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Advokatfirmaet Vingaardshus.

OVERHOLDELSE OG SAMARBEJDE MED TILSYNSMYNDIGHEDER

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. 

Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. 

Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. 

Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

ÆNDRINGER

Vores privatlivspolitik kan ændres løbende.

Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. 

Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre særskilt opmærksom på dem (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail). 

Få flere oplysninger om vores behandling af personoplysninger her