Find medarbejder
Find medarbejder

Hvert år inden den 1. juli skal udlejeren udarbejde en vedligeholdelseplan

X_Anne_Henriksen_(1).jpg
af Anne Henriksen
10-11-2016

Pr. 1. juli 2016 trådte kravet om vedligeholdelsesplaner i kraft. Reglen findes i boligreguleringslovens § 18 a. I alle ejendomme, som er omfattet af boligreguleringslovens kap II-IV (populært sagt omkostningsbestemte ejendomme), skal udlejeren hvert år inden den 1. juli udarbejde en plan for ejendommens vedligeholdelse i den kommende 10-årsperiode.

Der er tale om en rullende vedligeholdelsesplan, der skal revideres hvert år inden 1. juli.

Ministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse herom, og denne kan findes på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176973

Vedligeholdelsesplanen skal omfatte alle større vedligeholdelsesarbejder, der ligger ud over de mindre løbende vedligeholdelsesarbejder. Vedligeholdelsesplanen skal omfatte planlagt og løbende vedligeholdelse og fornyelser, det vil sige forebyggende vedligeholdelsesarbejder, som udføres efter en forudgående økonomisk og teknisk planlægning.

Konsekvensen af, at der ikke udarbejdes en vedligeholdelsesplan er, at udlejer mister retten til at opkræve beløb efter boligreguleringslovens § 18 og 18 b hos lejer.

Konsekvensen af, at udlejer ikke får udført de planlagte arbejder, er ikke, at Huslejenævnet automatisk kan pålægge udlejer at udføre arbejderne, men Huslejenævnet skal efter en klage fra lejer, træffe en konkret afgørelse, om der er behov for arbejdet.

Er der etableret en beboerrepræsentation i ejendommen, skal beboerrepræsentanterne inddrages i arbejdet med at udarbejde planen.      

 

Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her