Find medarbejder
Find medarbejder

Udsættelse af frister med indsendelse af årsrapporter og øvrige relevante lovændringer

Aarsrapport.jpg
Fristen for indsendelse af årsrapport er udsat.
  • Aarsrapport.jpg
  • Anders_Mikkelsen.jpg
20-04-2020

Som nævnt i vores artikel af 23. marts 2020 var det forventet, at Folketinget ville kigge nærmere på fristen for indlevering af årsrapport som følge af COVID-19.

Lovbekendtgørelsen om forlængelse af fristen for indsendelse årsrapporter er nu vedtaget og trådt i kraft den 8. april 2020 med nedenstående fravigelser af eksisterende lovgivning på området, årsregnskabs- og selskabsloven.

Forlænget frist for indsendelse af årsrapport

Fristen for indsendelse af årsrapport forlænges med tre måneder. 

Dette er gældende for selskaber, hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020, hvorefter disse virksomheder har en frist på otte måneder efter regnskabsårets udløb.

For børsnoterede selskaber bliver der dog tale om en frist på syv måneder, hvilket ligeledes er gældende for virksomheder inden for Finanstilsynets område. 

Lovbekendtgørelsen tager højde for det tilfælde, at forsamlingsforbuddet ikke er ophævet tids nok til, at selskabernes generalforsamlinger kan afholdes, og årsrapporten indsendes inden for fristerne den 31. juli og 31. august hhv. for børsnoterede og ikke-børsnoterede selskaber. 

Selskaberne kan, uanset fristen på syv og otte måneder, indsende årsrapporten i op til otte uger efter, forsamlingsforbuddet er ophævet. Dette kræver bl.a., at selskabet ikke lovligt i henhold til forsamlingsforbuddet har kunnet afholde generalforsamlingen. Dernæst kræver det, at det enkelte selskab giver meddelelse herom til Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet inden udløb af fristen på hhv. syv eller otte måneder. 

Fravigelse af frister – vedtægter

Udover ovennævnte fristforlængelse, har ledelsen videre fået mulighed for at fravige eventuelle vedtægtsbestemte frister for indkaldelse til og/eller afholdelse af den ordinære generalforsamling. Det kan fx have betydning, såfremt vedtægter forpligter ledelsen til at afholde generalforsamling inden udgangen af april. 

Børsnoterede selskaber får ligeledes mulighed for at fravige otte-ugers fristen for annoncering af datoen for den ordinære generalforsamling. Tilsvarende kan fristen på seks uger for aktionærernes ret til at få optaget et bestemt emne på dagsordenen fraviges. Dette er dog forudsat, at aktionærerne har haft en rimelig mulighed herfor. 

Afholdelse af elektronisk generalforsamling

Der er nu indført mulighed for ledelsen til at få afholdt en generalforsamling, da ledelsen kan vælge, at indkalde til en elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde. Dette er gældende, selvom selskabets vedtægter ikke giver hjemmel hertil, som selskabsloven ellers foreskriver. 

Selskabslovens øvrige krav om afholdelse af en elektronisk generalforsamling finder stadig anvendelse. 

Brug for mere information?

Hos Vingaardshus sidder vi – på trods af corona-situationen – naturligvis klar til at hjælpe selskaber m.fl. bedst muligt igennem denne usædvanlige situation.

Du er meget velkommen til at kontakte vores specialistafdeling for spørgsmål:

Advokat (L) Jesper Studsgaard - jst@vingaardshus.dk - 46 92 92 44 / 26 37 34 11

Advokat (L) Tim Rosenkrantz Buur  - trb@vingaardshus.dk - 27 26 92 23

Advokat (H) Laurits Toft - lto@vingaardshus.dk - 46 92 92 20

Advokat Peter Frank Hansen - pfh@vingaardshus.dk - 30 92 68 30

Advokat (H) Peter Lau Lauritzen - pll@vingaardshus.dk - 46 92 92 41 / 40 34 93 59

Advokat (H) Allan Højbak - aho@vingaardshus.dk - 46 92 92 72 / 40 16 20 72

Advokat (H) Christian Norup Hostrup - cnh@vingaardshus.dk - 46 92 92 40 / 30 21 40 40

Advokat Anders Mikkelsen - ami@vingaardshus.dk - 46 92 92 45 / 53 53 99 00


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>