Find medarbejder
Find medarbejder

6 punkter du som udlejer skal huske ved fraflytningssyn

Fraflytningsrapport-(1).jpg
Sørg som udlejer for at afholde fraflytningssyn og at udarbejde en fraflytningsrapport ved lejers fraflytning fra lejemålet.
10-09-2018

Som udlejer er det vigtigt af afholde et fraflytningssyn, når et boliglejemål fraflyttes. I 2015 blev lejeloven ændret således, at det alene med få undtagelser er en pligt for dig som udlejer at afholde både et indflytningssyn og et fraflytningssyn, hvor du blandt andet udarbejder en fraflytningsrapport. Læs om indflytningssyn her.

Vi har her samlet seks punkter, som du som udlejer skal huske på, når en lejer fraflytter et lejemålet.

1.  Fraflytningssyn skal afholdes senest 14 dage efter fraflytning

Senest 2 uger efter, at udlejer er blevet bekendt med, at et lejemål er fraflyttet, skal der afholdes et flyttesyn. Det er ikke altid helt klart, hvornår et lejemål juridisk er fraflyttet, så hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du søger nærmere rådgivning. 

2. Indkald skriftligt med mindst 1 uges varsel

Lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel. Der kan dog aftales et kortere varsel. I så fald er det vigtigt, at du har dokumentation for denne aftale.

3. Forbered dig på fraflytningssynet

Inden fraflytningssynet er det vigtigt, at du som udlejer tjekker op på, hvilken stand lejemålet var i ved lejeforholdets begyndelse, og hvordan lejer er forpligtet til at aflevere det. Sørg derfor for at finde lejekontrakt, indflytningsrapporten fra indflytningssynet og en eventuel mangelsliste frem på forhånd.

4. Udarbejd en skriftlig fraflytningsrapport

På synet skal der laves en skriftlig fraflytningsrapport. Det er her vigtigt, at du som udlejer beskriver lejemålets stand rum for rum. Vi anbefaler, at du detaljeret - med ord - beskriver lejemålets stand i fraflytningsrapporten, idet det under en eventuel senere tvist om fraflytningskravet kan være svært at huske tilstanden nøjagtigt, hvis der alene anvendes tal/bogstaver for tilstanden. Det er en god ide at supplere med billeder.

5. Udlever fraflytningsrapport ved fraflytningssynet

Fraflytningsrapporten skal udleveres til lejer ved fraflytningssynet, og lejer skal kvittere for modtagelsen. Lejer kvitterer alene for modtagelsen og behøver derfor ikke være enig i fraflytningsrapporten.

Der er forskellige regler om, om indkaldelsen og udlevering af rapporten kan ske digitalt, eller om der kræves et brev. Det er derfor vigtigt, at du forinden afklarer, hvilke regler, der gælder for dette lejeforhold. 

Hvis ikke lejer er til stede, eller ikke vil kvittere for modtagelsen, skal du som udlejer sende kopi af rapporten til lejer senest 2 uger efter synet. 

Hvis blot én ud af ovennævnte formelle regler ikke overholdes, mister du som udlejer retten til at kræve, at lejer skal betale for istandsættelse af lejemålet. Du bevarer retten til at opkræve skyldig husleje, forbrugsbetalinger o.lign. 

6. Udlejer bærer bevisbyrden

Det er udlejer, der har bevisbyrden for, at reglerne er overholdt, så det er meget vigtigt, at du gemmer indkaldelse, fraflytningsrapporten og et eventuelt fremsendelsesbrev. 

Tvister om fraflytningskravet afgøres i 1. instans ved Huslejenævnet.

 

Husk også disse 5 ting, når du som udlejer holder indflytningssyn.

Brug for mere information?

Du kan altid kontakte advokat Anne Henriksen for at høre mere om fraflytningssyn på tlf. 46 92 92 38 eller ah@vingaardshus.dk.

Kontakt advokat Anne Henriksen hvis du har spørgsmål til fraflytningssyn
Advokat Anne Henriksen har mange års erfaring med rådgivning for andelsboligforeninger, almene boligorganisationer og private udlejere.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her