Find medarbejder
Find medarbejder

Udbetaling af ferietillæg efter den nye ferielov

Udbetaling_af_ferietillaeg.jpg
Få styr på udbetaling af ferietillæg.
  • Udbetaling_af_ferietillaeg.jpg
  • Ann_Bruun_Birk3.jpg
26-04-2021

Hvordan forholder det sig med udbetaling af ferietillæg, efter den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020? 

Advokat Ann Bruun Birk har her samlet svar på flere af de spørgsmål, hun modtager angående ferietillæg og den nye ferielov. 

Har du behov for at vide mere om placering af ferie og hovedferie, varsling af ferieafholdelse, og skelnen mellem øvrig ferie og hovedferie, kan du finde meget mere information her>>>

To udbetalingsmåder

Med den nye ferielov kan arbejdsgiver vælge mellem to udbetalingsmåder, enten:

  1. Udbetales sammen med ferien, eller
  2. Udbetales:
    • med maj måned lønnen for perioden 1/9 – 31/5 
    • med august måned lønnen for perioden 1/6 – 31/8 

De fleste arbejdsgivere vælger at udbetale ferietillæg to gange om året, altså henholdsvis i maj og august. 

Beregning af ferietillæg

Når arbejdsgiver i maj måned skal opgøre hvor meget ferietillæg, der skal udbetales, er det væsentligt at være opmærksom på reglerne for beregning af ferietillæg.

Ferietillæg på 1 % beregnes som feriegodtgørelse, der som udgangspunkt beregnes af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb. 

Arbejdsgiveren skal imidlertid ikke beregne ferietillæg af løn under ferie eller ferietillæg. Dette betyder, at beregningsgrundlaget skal reduceres med fx udbetalt løn under ferie. 

Når arbejdsgiver således i maj måned skal opgøre, hvor meget lønmodtagerne skal have i ferietillæg, er det væsentligt at vide, hvor mange dages ferie lønmodtageren har holdt med løn, idet løn på disse dage skal fragå i beregningen. 

Derudover skal arbejdsgiver huske, at der ikke skal beregnes ferietillæg af arbejdsgiverens andel af pensionsbidrag. 

Arbejdsgiver skal dog beregne ferietillæg af lønmodtagerens bidrag til pensionsordninger, der er omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven. 

Deltag i virtuelle morgenmøder med fokus på ansættelsesret

Spørgsmål til udbetaling af ferietillæg

Har du spørgsmål til udbetaling af ferietillæg, kan du kontakte advokat Ann Bruun Birkabb@vingaardshus.dk eller 46 92 92 84.

Advokat Ann Bruun Birk rådgiver om lønkompensationsordningen.
Advokat Ann Bruun Birk rådgiver om ansættelsesret og personalejura.

Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Vingaardshus A/S eller den ovennævnte advokat påtager sig intet ansvar for tab som direkte eller indirekte følge af brug af artiklen.

 


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>