Find medarbejder
Find medarbejder

Nye muligheder for anvendelse af syn og skøn samt sagkyndig bevisførelse i retssager

Hans_Christian_Andersen.jpg
af advokat Hans Christian Andersen
02-06-2017

Fra 1. juli 2017 indføres nye regler for anvendelse af syn og skøn og anden sagkyndig bevisførelse i civile retssager. De nye regler har til formål at give parterne i en retssag udvidede muligheder for at anvende sagkyndige som led i bevisførelsen. Både i forhold til sagkyndige, der udmeldes af retten og i forhold til, at parterne selv kan indhente sagkyndige erklæringer før og under retssagen.

Med de nye regler indføres der udvidede muligheder for, at der fra starten af en civil retssag kan udpeges to (eller flere) skønsmænd med samme faglige baggrund til at vurdere det samme spørgsmål. Muligheden for at få udmeldt et helt nyt syn og skøn ved en anden skønsmand i en allerede verserende sag udvides ligeledes i et vist omfang.
 
Med de nye regler indføres endvidere udvidede muligheder for fremlæggelse af andre sagkyndige beviser end syn og skøn. De nye regler giver således mulighed for, at parterne i en civil sag kan fremlægge sagkyndige erklæringer, der er ensidigt indhentet af den enkelte part inden retssagen. Fremlægges sådanne ensidigt indhentede erklæringer, vil der være mulighed for, at en part kan fremlægge en ensidigt indhentet ”moderklæring”, selv om denne først har kunnet indhentes efter retssagen er påbegyndt.

Bevisførelse ved brug af syn og skøn eller indhentelse af sagkyndige erklæringer under en retssag er i de fleste tilfælde helt afgørende for retssagens udfald. Vi har derfor hos Advokatfirmaet Vingaardshus stor fokus på de nye regler og vi bistår naturligvis med råd og vejledning herom.

Brug for flere informationer om syn og skøn?

Har du spørgsmål eller ønsker ydeligere information, er du velkommen til at kontakte advokat Hans Christian Andersen på telefon +45 46 92 92 60 eller e-mail hca@vingaardshus.dk


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her