Find medarbejder
Find medarbejder

Mulighederne for skattefrit generationsskifte begrænses

Skattefrit_generationsskifte_begraenses.jpg
Mulighederne for skattefrit at generationsskifte til børn eller medarbejdere begrænses.
25-09-2020

Skattestyrelsen begrænser nu mulighederne for skattefrit generationsskifte for såvel generationsskifte til børn og til medarbejdere.

Generationsskifte til medarbejdere

Den 1. december 2020 ændres regler for medarbejderes mulighed for at købe en del af et selskab (typisk en 10 % ejerandel) uden goodwill ved såvel købet som efterfølgende salg. De nye regler betyder, at medarbejdere skal beskattes af værdien heraf som et lønaccessorium. Det følger af et nyt styresignal fra Skattestyrelsen.

Så hvis du eksempelvis overvejer at optage din førstemand eller en anden nøglemedarbejder i din virksomheds medejerkredse (typisk som mindretalsejer) på lempelige vilkår, så er det nu det skal overvejes!  

Generationsskifte til børn

Den 28. februar 2021 ændres mulighederne for generationsskifte til sine børn med hensyn til anvendelse af modellen med A og B-aktier, hvor A-aktierne har en forlods udbytteret. Ændringen betyder, at der ved værdiansættelsen fremover skal tages højde for en eventuel gevinstmulighed på B-aktierne.

Årsagen til ændringer skyldes, at der ifølge Skattestyrelsen opstår en asymmetrisk mulighed for gevinst og tab for B-aktierne, når den forlods udbytteret for A-aktierne udgør størstedelen af selskabets værdi.

Det bliver herved mere langsommeligt, dyrere og sværere, at generationsskifte ejerskabet af din virksomhed til dine børn. 

Vingaardshus' anbefaling

Overvejer du generationsskifte til medarbejdere eller børn, og ønsker du at benytte de nuværende lempeligere ordninger, skal du være opmærksom på de to tidsfrister, og du bør handle nu. 

Brug for mere information om generationsskifte?

Har du spørgsmål til generationsskifte, er du altid velkommen til at kontakte vores team for generationsskifter. 

Teamet for generationsskifter hos Vingaardshus


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>