Find medarbejder
Find medarbejder

Skærpede regler om reelle ejere

document-428333_1920.jpg
Reglerne om registrering af reelle ejere er blevet skærpet.
  • document-428333_1920.jpg
  • Peter_Lau1.jpg
10-01-2020

Siden 1. december 2017 har selskaber og virksomheder været forpligtet til at registrere oplysninger om deres reelle ejere.

Læs mere her: Registrering af reelle ejere senest 1. december 2017

Nu er der kommet skærpede regler. 

Med virkning fra den 10. januar 2020 træder en ændring af bl.a. Selskabsloven i kraft, hvorefter et selskab kan tvangsopløses, hvis reglerne om reelle ejere ikke overholdes. 

Hvad er nyt ifm. registrering af reelle ejere?

Som noget nyt skal selskaber fremover mindst en gang om året undersøge, om der er sket ændringer i de registrerede oplysninger om de reelle ejere af selskabet. 

Resultaget af undersøgelsen skal derefter fremlægges på selskabets ordinære generalforsamling. 

Selskaber skal kunne dokumentere, hvilke undersøgelser der er foretaget for at dokumentere de reelle ejere, og det vil være naturligt at beskrive disse undersøgelser i et mødereferat. 

Der er pligt til at selskabet opbevarer dokumentation for de indhentede oplysninger og indhentningsforsøg i 5 år. 

Revisorer skal tillige påse, at selskaber overholder deres forpligtelse til at opbevare oplysninger om de reelle ejere. Konstaterer revisor, at et selskab ikke registrerer dets reelle ejere og er det ikke forsøgt at identificere disse, skal revisor give supplerende oplysninger i revisionspåtegningen i selskabets årsrapport herom. 

Selskaber, der ikke har foretaget korrekt registrering af reelle ejere eller som ikke opbevarer den påkrævede dokumentation, kan blive sendt til tvangsopløsning. 

Det samme gælder, hvis det konstateres, at den opbevarede dokumentation er mangelfuld. 

Brug for mere information om registrering af reelle ejere?

Hvis du ønsker yderligere information omkring registrering af reelle ejere, kan du kontakte advokat Peter Lau Lauritzen.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>