Find medarbejder
Find medarbejder

Sådan må du bruge billeder på web og sociale medier

Brug_af_billeder_paa_internettet.jpg
Hvordan og hvornår må du offentliggøre billeder på hjemmeside og sociale medier?
03-10-2019

Med Persondataforordningens indtog og det stigende brug af billeder på hjemmesider og sociale medier som Facebook og Instagram, har du måske også stillet dig selv det spørgmål: Hvilke billeder må jeg offentliggøre af identificerbare personer på f.eks. hjemmesiden og vores sociale medier? Og hvornår skal jeg have et samtykke?

Datatilsynet ændrer praksis for billeder

Datatilsynet har hidtil skelnet mellem portræt- og situationsbilleder, men nu fjernes sondringen mellem de to kategorier. Det sker, fordi Datatilsynet har fået mange henvendelser på netop offentliggørelsen af billeder, som har givet anledning til at overveje den nuværende praksis.

Her får du en gennemgang af, hvordan du skal forholde dig, når du tager billeder, som du gerne vil bruge på en hjemmeside eller sociale medier - og det gælder både i erhvervsøjemed og som privatperson. 

Samtykke og interesseafvejningsreglen

Når du offentliggør et billede, er du dataansvarlig. Du behandler derfor personoplysninger på de personer, som er afbildet på det pågældende billede. Indeholder billedet kun almindelige personoplysninger, kan du offentliggøre billedet, hvis du har samtykke fra den eller de afbildede personer.

Indeholder billedet følsomme oplysninger, må billedet som udgangspunkt ikke offentliggøres uden samtykke.

Hvis du har brug for at få genopfrisket kategorierne af personoplysninger, har vi samlet det i en oversigt nedenfor. Du kan også læse mere på Datatilsynets hjemmesiden her >>>

Almindelige oplysninger (ikke udtømmende) - Artikel 6

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Sygefravær
 • Lønoplysninger
 • Billeder
 • Kontonr.
 • M.m.

Følsomme oplysninger (udtømmende) - Artikel 9

 • Helbredsoplysninger
 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering
 • Race
 • Etnisk oprindelse,
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
 • Genetiske data
 • Biometriske data
Strafbare forhold - § 8
CPR-nr. - § 11

Hvis billedet indeholder almindelige personoplysninger, kan du offentliggøre billedet uden samtykke, hvis du har en legitim interesse i at offentliggøre billedet, og interessen overstiger interessen fra den eller de afbildede personer. Her er interesseafvejningsreglen i spil. 

Offentlige myndigheder kan imidlertid ikke anvende interesseafvejningsreglen, men kan i stedet ofte behandle almindelige personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Eksempler fra Datatilsynet på billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke:

•    Billeder af publikum til en koncert
•    Billeder af besøgende i en zoologisk have eller lignende
•    Billeder optaget under en fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter

Eksempler fra Datatilsynet på billeder, som oftest ikke kan offentliggøres uden samtykke:

•    Billeder af besøgende hos læge, kunder i en bank og i et fitnesscenter eller lignende
•    Billeder af besøgende på en bar eller lignende
•    Billeder af ansatte på arbejde 

Brug fornuften - vurdér altid billedets karakter

Datatilsynet anbefaler altid, at du vurderer billedets karakter, så de/n afbildede person/er ikke føler sig udstillet eller krænket, og du skal altid vurdere hvor og hvorfor billedet er taget, i hvilken sammenhæng billedet indgår, og hvad der er formålet med offentliggørelsen. Kort sagt – brug altid fornuften, når du offentliggør billeder. 

Husk også, at I har en oplysningspligt overfor de afbildede personer, altså personerne på billedet skal have oplysning om, at du påregner at offentliggøre billedet. Derudover kan personerne gøre indsigelse mod din offentliggørelse.

Du kan læse mere i Datatilsynets egen vejledning om billeder på internettet her>> 

Er du i tvivl om, hvorvidt du må bruge et givent billede, kan du altid kontakte advokat Ann Bruun Birk. 

Kontakt advokat Ann Bruun Birk

Advokat Ann Bruun Birk
Tlf. 46 92 92 84
E-mail abb@vingaardshus.dk
Læs mere om Anns rådgivning her

Bliv en del af Det nordjyske HR & jura sparringsnetværk

Hvis du synes, det er svært at navigere rundt i hele manegen med HR, GDPR og personalejura, har du nu mulighed for at deltage i vores sparringsnetværk, hvor vi med dialog, sparring og videndeling bliver bedre til de tre emner. Det nordjyske HR & jura sparringsnetværk arrangerer vi i samarbejde med Annette Omøe fra HR Caseforum. Læs mere her >>>>

Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Vingaardshus A/S eller den ovennævnte advokat/advokater påtager sig intet ansvar for tab som direkte eller indirekte følge af brug af artiklen, herunder for tab som følge af utilstrækkelige eller ikke korrekte informationer. 


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>