Find medarbejder
Find medarbejder

Sådan er du og børnene stillet, hvis din partner dør

Familie_-_testamente.jpg
Et testamente kan have afgørende betydning for de efterladte.
20-05-2020

Hvordan I er stillet, når den ene part dør, kommer an på, om I er gift eller samlevende, og om I har oprettet et testamente eller ej. 

Det kommer nemlig bag på mange, at bare fordi man er gift eller har levet sammen i mere end 2 år, så er man som efterladt partner ikke nødvendigvis sikret rent økonomisk. Et testamente kan have afgørende betydning. 

Testamentets betydning

Der er stor forskel på, hvordan længstlevende i et forhold er stillet, alt efter om man er ugift samlevende eller gift og med eller uden et testamente. 

Ægtefæller, der kun har fælles børn, har den mulighed, at de kan vælge at sidde i uskiftet bo. Det betyder, at de ikke behøver at udbetale arven til børnene ved den førstes død. De kan altså vente. Børnene vil først få arven udbetalt, når længstlevende går bort eller senere ønsker at skifte boet, fx pga. nyt ægteskab. 

Er der derimod dine, mine og vores børn, er det langt mere kompliceret. Man kan ikke sidde i uskiftet bo med såkaldte særbørn, hvorfor længstlevende skal udbetale arven til førstafdødes særbørn. 

Oprettelse af testamente

Man kan løse rigtig mange problematikker med et testamente. Og de spørgsmål man skal drøfte, når et testamente udarbejdes er bl.a., hvordan vil økonomien se ud, kan den efterladte blive i huset, skal bilen sælges, og skal børnene have deres arv udbetalt med det samme, og hvor meget udgør arven til børnene egentligt. Ser vi på eksemplerne nedenfor, kan vi se, hvor vigtigt det er, at det altid er den konkrete situation, der tages udgangspunkt i, når et testamente skal oprettes. 

Når et testamente oprettes, er det vigtigt at iagttage arvelovens gyldighedsbetingelser, da et testamente ellers kan erklæres for ugyldigt.

Når man ønsker at oprette et testamente, er det vores klare anbefaling, at det oprettes som et notartestamente. Her er der sikkerhed for, at testamentet vil komme frem, når der er brug for det, og notaren påser ved oprettelsen, at testator er i fornuftsmæssig stand til at oprette testamentet.  

Et notartestamente oprettes ved at testator medbringer det testamente, der ønskes oprettet til en notar. En notar finder man ved alle danske domstole. Når det er underskrevet foran notaren, indberetter notaren det, hvorefter det bliver opbevaret i Centralregistret for Testamenter. 

Når opretter afgår ved døden, vil testamentet automatisk komme frem, og testators ønsker vil blive fulgt. 

Når testamentet udfærdiges, er det vigtigt at tage højde for arvelovens regler omkring tvangsarv. Det betyder, at der kan være begrænsninger i, hvad testator kan bestemme over. Derfor er det også vigtigt, at testamentet er klart og tydeligt, så der ikke opstår usikkerhed om, hvordan arven skal fordeles. 

Arvefordeling

I henhold til arveloven deles arven op i tvangsarv og i friarv.

Tvangsarven er den arv, der skal gå til ægtefæller og eventuelle børn til deling med ½ til ægtefælle og ½ til børnene. 

Friarven er den arv, man kan testamentere over ved et testamente. Her kan testator selv bestemme. 

Tvangsarven udgør 1/4, og friarven udgør de resterende 3/4.

Friarv og tvangsarv

Ofte vælger ægtefæller at indsætte hinanden til at arve mest muligt - det vil sige hele friarven og den del af tvangsarven, som skal tilgå ægtefællen. Det vil betyde, at længstlevende kan arve op til 7/8 af det, førstafdøde efterlader sig. Dette svarer til, at længstlevende kan disponere over 15/16 af den samlede formue.

Fordeling af tvangsarven

En case med problemstillingerne uden testamente

For at belyse problemstillingerne ved ikke at have oprettet et testamente har advokat Linda Giessing lavet en case – ganske vist en fiktiv case, men den viser, hvordan de efterladte er stillet ved forskellige scenarier, hvor der ikke er oprettet testamente, og hvordan det eksempelvis kan se ud, hvis der er oprettet testamente.

Hovedpersonen i vores case er Iben. Hun er 39 år og lever sammen med Anders. Sammen har de Viola på 7 år og Noah på 10 år. Der sker det forfærdelige, at Anders pludselig og uventet dør i en ulykke.

Hvordan er hun og børnene stillet ved forskellige scenarier?

Scenarie 1: Ugifte samlevende 

Iben og Anders lever sammen på 12. år som ugifte samlevende. De bor sammen i et hus, Anders ejede, da de lærte hinanden at kende. Huset har en værdi på kr. 3.500.000, og Anders skylder kr. 1.800.000 i bank og kreditforening. Anders ejer en ny bil, som har en værdi på kr. 200.000, og Iben har et gammelt studielån, hvorpå hun skylder 50.000 samt en bil til en værdi af 50.000. 

Da Iben og Anders ikke er gift men samlevende, skal de ikke dele deres formue ved dødsfald. 

  Iben   Anders  
Aktiver Bil Kr. 50.000 Ejendom Kr. 3.500.000
      Bil Kr. 200.000
Passiver Studielån Kr. 50.000 Gæld til bank og realkreditlån Kr. 1.800.000
Formue i alt   Kr. 0   Kr. 1.900.000

Intet testamente:

Da Iben og Anders ikke er gift, arver de ikke hinanden. 

Ved dødsfald er det derfor kr. 1.900.000, der går i arv efter Anders. 

Ifølge arveloven er det kun børnene, der arver Anders, hvorfor børnene arver hver kr. 950.000, som skal udbetales med det samme. Arven skal grundet børnenes alder indsættes i et forvaltningsinstitut.

Ibens samlede formue udgør derefter alene hendes studiegæld på kr. 50.000 og hendes bil til en værdi af kr. 50.000.

Testamente:

Hvis Iben og Anders havde oprettet et testamente til fordel for hinanden, kunne Iben arve op til kr. 1.662.500 svarende til 7/8, og børnene skulle dele kr. 237.500 svarende til 1/8. 

Ibens samlede formue derefter udgør egen formue på kr. 0 + arven efter Anders 1.662.500, i alt kr. 1.662.500.

Det har altså rigtig stor betydning for både Iben og børnene, hvad børnene arver. Da formuen er placeret i huset og bilen, vil Iben være nødsaget til at købe huset af Anders’ dødsbo, så børnenes arv kan udbetales. Da børnene er under 18 år, skal arven placeres i et forvaltningsinstitut. Iben vil ikke kunne sidde til leje i huset ved børnene, da børnene ikke kan pålægges gældsforpligtelser. Det afgørende for om Iben og børnene kan blive boende i huset er derfor, om der er oprettet et testamente. 

Scenarie 2:

Iben og Anders er gift og har formuefællesskab i ægteskabet. Anders dør, og der er ikke oprettet testamente. 

Da Iben og Anders nu er gift, skal formuen deles ved dødsfald. Det er derfor kun halvdelen af formuen, der går i arv efter Anders. Den anden halvdel er Ibens andel af boet.

  Iben   Anders  
Aktiver Bil Kr. 50.000 Ejendom Kr. 3.500.000
      Bil Kr. 200.000
Passiver Studielån Kr. 50.000 Gæld til bank og realkreditlån Kr. 1.800.000
Formue i alt   Kr. 0   Kr. 1.900.000

Den samlede formue udgør kr. 1.900.000, hvilket er kr. 950.000 til hver af Iben og Anders. 

Ibens arv:  kr. 475.000, plus egen del af boet kr. 950.000, i alt kr. 1.425.000

Børnenes arv: kr. 475.000 til deling.

Det har altså væsentlig betydning på fordeling af formuen, at Iben og Anders nu er blevet gift. Det gør det væsentlig lettere for Iben at kunne beholde huset. Ved at have indgået ægteskab, har Iben også muligheden for at sidde i uskiftet bo. Dvs. at hun kan vente med at udbetale arven til børnene. Men grundet Ibens unge alder, bør Iben overveje muligheden for at skifte boet, og dermed udbetale arven til børnene. Men kr. 475.000 er stadigvæk mange penge at udbetale til børnene, men det kan et testamente hjælpe med, jf. scenarie 3 nedenfor. 

Havde Anders haft 2 børn fra et tidligere forhold (særbørn), havde det betydet, at Iben under alle omstændigheder havde været nødsaget til at udbetale kr. 237.500 til særbørnene (de 4 børn skal dele børnenes arv på kr. 475.000). Iben kan derimod sidde i uskiftet bo med Viola og Noah, og dermed vente med at udbetale arven til dem.

Scenarie 3:

Iben og Anders er gift og har valgt at oprette testamente til fordel for hinanden. Anders dør.

Da Iben og Anders er gift, skal formuen deles ved dødsfald. Det er derfor kun halvdelen af formuen, der går i arv efter Anders. Den anden halvdel er Ibens halvdel af boet.

  Iben   Anders  
Aktiver Bil Kr. 50.000 Ejendom Kr. 3.500.000
      Bil Kr. 200.000
Passiver Studielån Kr. 50.000 Gæld til bank og realkreditlån Kr. 1.800.000
Formue i alt   Kr. 0   Kr. 1.900.000

Den samlede formue udgør kr. 1.900.000, hvilket er kr. 950.000 til hver af Iben og Anders. 

Anders har nu testamenteret mest muligt til Iben, dvs. 7/8 af arven efter Anders.

Ibens halvdel af boet kr. 950.000 og arven 7/8 af kr. 950.000 (kr. 831.250). Ibens samlede formue herefter er kr. 1.781.250.

Børnene arver 1/8 efter Anders: kr. 118.750 til deling. 

Fordelen ved at udskyde børnenes arv til senere er, at Iben opnår bedre muligheder for at kunne sidde i huset, beholde bilen og dermed sørge for, at der sker så få ændringer som muligt i hendes og børnenes liv i forbindelse med et Anders er gået bort.

Så ved hjælp af et testamente, kan man sikre sine efterladte bedst muligt og selv disponere over, hvem der skal have hvad. I langt de fleste tilfælde er det bedst at lade den efterladte partner eller ægtefælle arve mest muligt og udskyde arven til børnene. Men det kræver som sagt et testamente. 

Hvilken betydning har et testamente for dig?

Advokaterne Linda Giessing, Lise Wilson, Dorthe Giessing og Claus Fischer rådgiver om testamenter. De kan rådgive dig om, hvilken forskel et testamente vil betyde for dig og din familie.  

Advokaterne med speciale i testamenter fra Advokatfirmaet Vingaardshus

Advokat (H) Linda Giessing
Tlf. 46 92 92 43 eller 91 54 44 44
E-mail lg@vingaardshus.dk
Læs mere om Lindas rådgivning her

Advokat (H) Lise Wilson
Tlf. 46 92 92 08 eller 28 35 38 09
E-mail liw@vingaardshus.dk
Læs mere om Lises rådgivning her

Advokat (L) CLaus Fischer
Tlf. 46 92 92 39
E-mail cf@vingaardshus.dk
Læs mere om Claus' rådgivning her

Advokat (H) Dorthe Giessing
Tlf. 46 92 92 46
E-mail dg@vingaardshus.dk
Læs mere om Dorthes rådgivning her


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>