Find medarbejder
Find medarbejder

Registrering af reelle ejere senest 1. december 2017

Tim_Rosenkrantz_(2).jpg
af advokat Tim Rosenkrantz Buur
25-10-2017

Tidligere i år bragte vi en artikel om, at det for visse virksomhedstyper er blevet obligatorisk at foretage registrering af reelle ejere. Fristen er 1. december 2017.

Ved reelle ejere forstås den eller de personer, der direkte eller indirekte kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler. Reglerne omfatter følgende virksomhedstyper:  IVS, ApS, A/S, P/S, K/S, I/S, fonde (både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende), finansielle virksomheder, virksom-heder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA) og europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG).

De nye regler er indført for at indføre øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstruktur og derved gøre det sværere for virksomheder at sløre ejerskab gennem indviklede selskabskonstruktioner. Manglende registrering kan medføre bødestraf og i værste fald tvangsopløsning, hvorfor det er af stor vigtighed at foretage registrering i tide. Bemærk således, at fristen for registrering er 1. december 2017.

Brug for mere information om registrering af reelle ejere?

Såfremt du har behov for bistand i forbindelse med vurdering af det reelle ejerskab elle registrering heraf, kan du kontakte Advokatfirmaet Vingaardshus på telefon: +45 46 92 92 00 eller e-mail: trb@vingaardshus.dk.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her