Find medarbejder
Find medarbejder

Politik om E-cigaretter

ABB.jpg
af advokat Ann Bruun Birk
23-08-2016

Den 7. juni 2016 trådte den nye lov om E-cigaretter i kraft. Den nye lov indeholder en række krav til blandt andet kvaliteten og sikkerheden af E-cigaretter samt til markedsføring af disse.

I den personalejuridiske vinkel er loven interessant, idet den indeholder krav om, at arbejdsgivere skal udarbejde en skriftlig politik om anvendelse af E-cigaretter på arbejdspladsen.

I henhold til loven skal ledere eller arbejdsgivere på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, samt steder hvor offentligheden har adgang, udarbejde en skriftlig politik for anvendelse af E-cigaretter.

Politikken skal være tilgængelig for brugere, medarbejdere og besøgende og skal som minimum indeholde oplysninger om, hvorvidt og i givet fald hvor, der må anvendes Ecigaretter.

Udarbejder arbejdsgiveren ikke en politik i overensstemmelse med loven, kan arbejdsgiveren straffes med bøde.

Foruden ovenstående krav indeholder loven et forbud mod anvendelse af E-cigaretter på blandt andet visse skoler med børn under 18 år, dagplejehjem samt på kollektive transportmidler.

Vingaardshus bemærker

Forinden lovens ikrafttrædelse var der ingen forpligtelse for arbejdsgivere til at fastlægge en politik for anvendelse af E-cigaretter. Ifølge rygeloven har arbejdsgivere dog været forpligtet til at have skriftlig rygepolitik på arbejdspladsen.

Politikken kan med fordel indarbejdes i arbejdspladsens allerede eksisterende rygepolitik.

En let og overskuelig måde ville være at indføre i rygepolitikken, at samme regler gælder for anvendelse af E-cigaretter.

Arbejdsgivere skal være opmærksomme på, at politikken om anvendelse af E-cigaretter skal gøres tilgængelig for offentligheden, hvilket ikke kræves for så vidt angår rygepolitikken. Politikken om E-cigaretter skal således blandt andet gøres tilgængelig for kunder, leverandører samt besøgende m.v. Ønsker arbejdspladsen ikke, at rygepolitikken skal være tilgængelig for kunder m.v., skal der således udarbejdes en særskilt politik om E-cigaretter.

Loven indeholder intet krav om, at der i politikken er indsat bestemmelser om overtrædelse af reglerne. Det anbefales dog altid, at der i politikker på arbejdspladsen indsættes bestemmelser om konsekvenserne ved overtrædelse af politikker. Dette kunne fx være, at overtrædelse af politikken kan medføre ansættelsesretlige konsekvenser i form af påtale, advarsel, afskedigelse eller bortvisning alt afhængig af overtrædelsens karakter og grovhed.

Arbejdsgivere skal endvidere stedse være opmærksomme på at få kommunikeret politikker ud til medarbejdere, herunder også når der sker ændringer i disse.

Derudover er det en klar fordel at gøre politikker til en del af medarbejderens ansættelsesforhold.

En klar og godt kommunikeret politik kan være med til at forhindre unødvendige konflikter og giver arbejdsgiveren større mulighed for at håndhæve arbejdspladsens retningslinjer over for medarbejderne.

Brug for mere information om politik for E-cigaretter?

Har du spørgsmål til udarbejdelse af politikker og/eller personalehåndbøger på arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte advokat Ann Bruun Birk.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>