Find medarbejder
Find medarbejder

Personalejura, GDPR og HR: Når netværk og sparring giver mening og værdi

ABB_og_AFO.jpg
Ledelsesrådgiver Annette Omøe (tv.) og advokat Ann Bruun Birk (th.) arbejder sammen om Det nordjyske HR & jura sparringsnetværk.
02-02-2021

I knap to år har advokat Ann Bruun Birk og ledelsesrådgiver Annette Omøe faciliteret Det nordjyske HR & jura sparringsnetværk

Her inviterer de ansatte og ledere i HR-afdelinger, personaleadministrationer mm. inden for til sparring og videndeling. Emnerne er deres respektive spidskompetencer: personalejura, GDPR (behandling af persondata), HR og ledelse. 2020/21 sæsonen er i fuld sving og næste møde er allerede 9. februar, der nok en gang foregår virtuelt i disse tider.

Men hvorfor er netværket ifølge dem selv noget særligt, hvorfor gør de det overhovedet, og hvordan er netværket opstået i sin tid?

Formatet bag Det nordjyske HR & jura sparringsnetværk

Formatet for Det nordjyske HR & jura sparringsnetværk er simpelt. 4 gange årligt mødes deltagerne fra 8.30-11.30. Ann Bruun Birk og Annette Omøe har på forhånd fastsat et tema, som er baseret på ønsker fra deltagerne samt aktuelle problemstillinger. Det har f.eks. drejet sig om håndtering af sexisme på arbejdspladsen eller modtagelse og opstart for nye medarbejdere i en hjemmearbejdstid (virtuel onboarding). Annette Omøe anskuer problemstillingerne fra en HR- og ledelsesmæssig vinkel, mens Ann Bruun Birk byder ind med gode råd og lovmæssige punkter set ud fra et GDPR- og personalejuridisk perspektiv. 

Advokat Ann Bruun Birk

”Deltagerne er en blanding af HR chefer/konsulenter/partnere, juridiske konsulenter, administrationschefer mm., og flere sidder også mellem direktionen og ledere. Fælles er, at de alle sidder i krydsfeltet mellem HR, personalejura og GDPR, der er vidt forskellige discipliner og derfor er komplekse at jonglere rundt imellem. Vi er jo i sig selv hele to til at dække de områder”, fortæller Annette Omøe, der henviser til sin egen baggrund som ledelsesrådgiver og HR ansvarlig og Ann Bruun Birks baggrund som advokat med speciale indenfor personalejura, ansættelsesret og GDPR. De har hver især mange års erfaring med at rådgive indenfor hver deres respektive felter, og de kender selv hinanden fra netværk.

Hvad er ideen bag Det nordjyske HR & jura sparringsnetværk?

”Ideen til hele det her netværk har flere år på bagen. Vi kunne begge se udfordringerne, som vores kunder og klienter sidder med, men vi kunne også se, at det spænder ud over vores eget respektive videns- og rådgivningsfelt. Når du læser jura, får du ikke den mere menneskelige tilgang til personaleadministrationen med,” fortæller Ann Bruun Birk med den juridiske baggrund.

”Nej, og jeg skal da slet ikke til at rådgive nogen om noget, der vedrører jura” griner Annette Omøe, der har specialiseret sig på HR- og ledelsesdelen. ”Og så opstod ideen til en række morgenmøder. Her kiggede vi på tre stadier omkring en ansættelse – før, under og efter – og anskuede de forskellige problemstillinger i den forbindelse set ud fra både den personalejuridiske, den HR-mæssige og den GDPR-mæssige vinkel. Mange af deltagerne opfordrede os til at fortsætte i et eller andet format, da de tre morgenmøder var gennemført. Vi havde åbenbart ramt lige ned i et behov, så det er nu blevet til Det nordjyske HR & jura sparringsnetværk, som er i fuld sving med sin anden sæson”.

Ledelsesrådgiver Annette Omøe

Hvad er succes for Det nordjyske HR & jura sparringsnetværk?

De er enige om, at netværket er en succes. Og det er ikke kun målt i antal deltagere eller omsætning. De måler succesen i det niveau af sparring, som deltagerne byder ind med, og den fortrolighed, der er opstået deltagerne imellem. 

”Alle deltager med et fantastisk højt aktivitetsniveau på møderne, hvor der bliver delt ud af erfaringer og problemstillinger på et niveau, som jeg nærmest aldrig har set før”, fortæller Annette Omøe. ”Og imellem møderne er de gode til at bruge hinanden, når de står med en problemstilling eller et nyt projekt. Der går sjældent særlig lang tid, fra der bliver stillet et spørgsmål, før der tikker mange gode tanker, ideer og løsningsforslag ind. Vi har sågar set, at de begynder at lave projekter sammen udenfor netværket”

Og Ann Bruun Birk supplerer: ”Der er også opstået en fortrolighed i det rum, som vi har skabt, og det er helt uvurderligt. Vi har givet deltagerne hinanden, og det er lykkedes at skabe et tillidsbaseret netværk, hvor ånden er, at man gerne vil hjælpe hinanden, og hvor deltagerne faktisk sparer med hinanden. Jeg er så stolt over det rum og de rammer, vi har fået skabt, men deltagerne har virkelig også været fantastiske til at bruge rummet og rammerne til at skabe værdi for sig selv og de andre.”

Hvorfor er Det nordjyske HR & jura sparringsnetværk noget særligt?

Både Annette Omøe og Ann Bruun Birk er enige om tre punkter, som gør det her netværk til noget særligt og værdifuldt: 

  • fokusset på kombinationen af HR, personalejura og GDPR
  • at der altid bliver taget emner op, der er aktuelle og relevante for deltagerne
  • og det høje niveau af sparring både til og imellem møderne 

Kombinationen af de tre områder var omdrejningspunktet for ideen, og deltagerne er vildt gode til at sparre med hinanden, og til hver mødegang er der et fastsat tema eller emne, som er så aktuelt og relevant som muligt.

”Vi spørger altid deltagerne: hvad vil I gerne have, vi tager op næste gang? Vi har valgt ikke at lave en årsplan med forudbestemte emner. I stedet prøver vi at tage en praktisk problemstilling op, som er meget aktuel og relevant,” fortæller Ann Bruun Birk.

”På den måde er der konkret værdi at hente for deltagerne, og samtidig holder vi os hele tiden fagligt opdaterede med en finger på pulsen,” supplerer Annette Omøe.

”Deltagerne repræsenterer en bred pallette af virksomheder, myndigheder og organisationer på tværs af lige så mange brancher, ancienniteter og niveauer i virksomhederne. De problemstillinger, deltagerne oplever, giver et meget repræsentativt billede af HR-afdelingerne og personaleadministrationernes problemstillinger rundt omkring. Det løfter kun vores rådgivning i den rigtige retning,” fortsætter Ann Bruun Birk.

Hvorfor gør de det?

Så netværket er opstået som en fælles ide med udgangspunkt i de problemstillinger, som HR- afdelinger og personaleadministrationer oplever med personalejura, HR og GDPR, og det handler om aktualitet og et højt niveau af sparring. Men hvorfor overhovedet facilitere sådan et netværk?

”Vi har det sjovt med det, vi arbejder rigtig godt sammen, og vi har hele tiden fingeren på pulsen” fortæller Annette Omøe.

”Det bare så fedt at være med til at skabe værdi for andre, og se dem skabe værdi for hinanden. Og jeg har selv lært en masse om HR, medarbejderudvikling osv., som er den mere menneskelige vinkel. Det har jeg taget med mig i min rådgivning,” fortsætter Ann Bruun Birk.

”Vi udfordrer også hinanden til at se nye vinkler, tænke nye tanker og samtidig levere gode præsentationer overfor deltagerne. Der har været flere situationer, hvor den ene af os har meddelt, at ”jeg har tænkt mig at gøre sådan og sådan”, hvor den anden så har tænkt, ”hvad kan jeg gøre tilsvarende?” Det har uden tvivl givet deltagerne mere værdi end først planlagt i flere tilfælde, og så tvinger det os til at tænke mere kreativt i mange situationer,” forklarer Annette Omøe.

”Den store diversitet i deltagersammensætningen skaber en dynamik og sparring uden lige. Vi mener selv, vi kommer med værdifuldt input til møderne, men deltagerne formår virkelig at tage det et ekstra niveau op,” slutter Annette Omøe.

”Ja, uden deltagerne var det her netværk ikke det samme, så det skal de have stor tak for. Og vi glæder os til at fortsætte med at tage aktuelle problemstillinger op,” supplerer Ann Bruun Birk som afslutning.

Det nordjyske HR & jura sparringsnetværk

Vil du gerne vide mere om Det nordjyske HR & jura sparringsnetværk, skal du læse mere lige her>>>


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>