Find medarbejder
Find medarbejder

Ophævelse af reglen om aldersbegrænsning

ABB.jpg
Af Ann Bruun Birk
22-05-2015

Bestemmelsen i forskelsbehandlingsloven om, at der mellem medarbejder og arbejdsgiver kan indgås aftale om, at ansættelsesforholdet automatisk ophører, når medarbejderen fylder 70 år, er ophævet med virkning pr. 1. januar 2016.

Har I indsat en sådan aldersbegrænsning i jeres ansættelseskontrakter, vil disse bestemmelser fra og med 1. januar 2016 være i strid med forskelsbehandlingsloven.

I skal derfor fjerne denne aldersbegrænsning ved at udarbejde tillæg eller nye kontrakter inden 1. januar 2016.

Vær opmærksom på, at såfremt ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst, kan der fortsat være mulighed for at aftale en aldersbegrænsning på 70 år. Dette afhænger af den enkelte overenskomst, samt selvfølgelig af, hvorvidt EU-Domstolen i fremtiden vil betragte sådanne bestemmelser i overenskomster, som stridende med EU-retten.

Brug for mere information om forskelsbehandlingsloven?

Har du/I spørgsmål til ophævelse af reglen eller til ansættelsesretten generelt, er du/I velkommen til at kontakte advokat Ann Bruun Birk på abb@vingaardshus.dk eller 46 92 92 84.