Find medarbejder
Find medarbejder

Nye satser og forenklede regler for retsafgifter

Nye_priser_og_forenklede_regler_for_retsafgifter.jpg
Nye priser og forenklede regler for retsafgifter.
29-01-2021

Når man anlægger en sag ved retten, betaler man en retsafgift, og ender sagen med at skulle hovedforhandles ved retten, skal der ligeledes betales en retsafgift. Justitsministeren har fremsat en række forslag, som skal forenkle de nuværende regler om retsafgifter. Hvis lovforslaget bliver endeligt vedtaget, kan retsafgiften for at anlægge en sag blive billigere, mens retsafgiften for selve hovedforhandlingen kan blive dyrere. De nye retsafgifter forventes at træde i kraft 1. april 2021. 

Lovforslaget om retsafgifter

Vi har her samlet de væsentlige punkter og ændringer i justitsministerens lovforslag. Nedenfor går vi nærmere ind i de forskellige punkter.

 • Retsafgiften for anlæggelse af en sag og retsafgiften for hovedforhandling justeres.
 • Procentbaserede retsafgifter afskaffes.
 • Visse typer retsafgifter afskaffes mens andre forhøjes.

Retsafgiften for anlæggelse af en sag og retsafgiften for hovedforhandling justeres

Med de nuværende regler betaler sagsøger en procentbaseret retsafgift, der afhænger af sagens værdi, når den anlægges. Lovforslaget indebærer, at retsafgiften ikke længere er procentbaseret men i stedet for ændres til en fast, men mindre afgift:

 • Kr. 750 for sager med en værdi på højst kr. 100.000
 • Kr. 1.500 for sager med en værdi på mere en kr. 100.000

Når satserne ikke er procentbaserede, undgår både domstole og sagsøger at forholde sig til sagens nøjagtige værdi på det tidspunkt, sagen bliver anlagt.

Satserne for hovedforhandlingen skal med lovforslaget fastsættes efter følgende faste satser:

 • kr. 3.000 for sager med en værdi mellem kr. 100.001-250.000    
 • kr. 8.000 for sager med en værdi mellem kr. 250.001-500.000
 • kr. 14.000 for sager med en værdi mellem kr. 500.001-1.000.000
 • kr. 35.000 for sager med en værdi mellem kr. 1.000.001-2.000.000    
 • kr. 60.000 for sager med en værdi mellem kr. 2.000.001-3.000.000 
 • kr. 85.000 for sager med en værdi mellem kr. 3.000.001-4.000.000  
 • kr. 110.000 for sager med en værdi mellem kr. 4.000.001-5.000.000    
 • kr. 135.000 for sager med en værdi mellem kr. 5.000.001-6.000.000    
 • kr. 160.000 for sager med en værdi over kr. 6.000.000    

Med de nuværende regler kan den samlede retsafgiften højst udgøre kr. 150.000. Der er derfor tale om, at den samlede udgift til retsafgifter for sager af større økonomisk værdi vil stige. 

Procentbaserede retsafgifter afskaffes

Med lovforslaget foreslår justitsministeren at afskaffe alle procentbaserede retsafgifter og udelukkende indføre faste satser for retsafgifter. På den måde bliver det mere enkelt at fastsætte retsafgiften.

Visse typer retsafgifter afskaffes mens andre forhøjes

Lovforslaget lægger op til afskaffelse af retsafgifter, der f.eks. ikke har et processuelt formål. Bliver lovforslaget vedtaget, koster det derfor ikke en retsafgift pr. 1. april 2021 at indsende skyldners egenbegæring om konkurs eller rekonstruktionsbehandling. Det samme gælder for udlæg af dødsboer uden bobehandling mm.

Til gengæld forhøjes en række retsafgifter, hvis lovforslaget bliver vedtaget. Som nævnt stiger satsen for at anlægge sager til minimum kr. 750. Den faste retsafgift til fogedsager bliver også på kr. 750.

Konklusion på lovforslaget om nyt retsafgiftssystem

Hvis justitsministerens lovforslag bliver vedtaget, gælder de nye regler pr. 1. april 2021. Det kan dermed blive billigere at anlægge en sag, men for sager af stor økonomisk værdi, kan retsafgiften samtidig blive højere, når den skal berammes til hovedforhandling i retten. Det bliver dog mere enkelt at gennemskue retsafgifterne, når der er tale om faste satser. 

Lovforslaget om ændring af retsafgifterne dækker kun sagsanlæggelse og berammelse af hovedforhandling. Det har naturligvis ikke betydning for andre omkostninger forbundet med at anlægge en sag. Du er altid velkommen til at kontakte Vingaardshus’ afdeling for rets- og voldgiftssager for at få en vurdering af din sag.  


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>