Find medarbejder
Find medarbejder

Ny ejerlejlighedslov er trådt i kraft

Ejerlejlighed.jpg
Den nye ejerlejlighedslov er trådt i kraft d. 1. juli 2020.
09-07-2020

Folketinget har hen over foråret vedtaget en ny ejerlejlighedslov, som nu er trådt i kraft 1. juli 2020. Du kan finde loven her>>>

Advokat Anne Henriksen fortæller her om de væsentligste punkter i den nye ejerlejlighedslov. 

Ny normalvedtægt

I forbindelse med den nye lov skal der også udarbejdes en ny normalvedtægt, men denne foreligger endnu ikke. Som hidtil vil normalvedtægten ikke gælde for de foreninger, der har egne tinglyste vedtægter. Først når normalvedtægten foreligger ved vi, om normalvedtægten kommer til at gælde for eksisterende ejerforeninger, der i dag har normalvedtægten som vedtægt.  

Nyskabelser i ejerlejlighedsloven

Den nye ejerlejlighedslov har en lang række nyskabelser i forhold til ejerforeningen, samt ejernes rettigheder og forpligtigelser. 

Bl.a indeholder lovens § 9 en hjemmel til at pålægge en ejer, der gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse, en bod. 

§ 10 giver i modsætning til den hidtidige ejerlejlighedslov ejerforeningen mulighed for at ekskludere en ejer, der gør sig skyldig i særdeles grov pligtforsømmelse. Konsekvensen af en eksklusion er, at ejeren skal flytte og sælge ejerlejligheden.

§ 11 giver ejerforeningen ret til at påtale forsømmelse begået af en lejer i en udlejet lejlighed, hvis ejeren ikke selv påtaler disse. 

Den omdiskuterede afstemningsregel i den tidligere ejerlejlighedslov § 2, stk. 4, hvorefter en ejer, der ejede flere lejemål, der er udlejet efter udgangen af 1979, ikke kunne stemme efter fordelingstal, er ophævet. Det betyder at alle ejere kan stemme fuldt ud med fordelingstallet af alle deres ejerlejligheder samt antallet heraf. 

Loven indeholder også i § 4 en regel om, at der på en generalforsamling ikke må træffes beslutninger, som åbenbart er egnet til at skaffe visse ejere eller andre en utilbørlig fordel på andre ejeres eller ejerforeningens bekostning, ligesom disse ikke må påføres en utilbørlig ulempe. 

Slutteligt er der åbnet op for, at alle bygninger med højest to beboelseslejligheder, kan opdeles i ejerlejligheder. Der er dog her nogle funktionskrav, ligesom bygningens energimærke mindst skal svare til energimærke D.

Brug for mere information om den nye ejerlejlighedslov?

Hvis du har spørgsmål til den nye ejerlejlighedslov, kan du kontakte advokat Anne Henriksen.

Advokat Anne Henriksen


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>