Find medarbejder
Find medarbejder

Ny ansættelsesbevislov er vedtaget

Ansaettelseskontrakt_-_ansaettelsesbevis.jpg
Den nye ansættelsesbevislov er vedtaget, og virksomhederne skal sørge for at leve op til de nye krav, når de ansætter og laver ansættelseskontrakter.
11-05-2023

Folketinget har netop vedtaget den nye lov om ansættelsesbeviser – i daglig tale kaldet ansættelseskontrakter. Hvad har det af betydning for kommende og eksisterende kontrakter? Hvad er nyt, som virksomheder skal huske at få med i ansættelsesbeviserne? Og skal alle medarbejderes kontrakter nu opdateres? Det gennemgår advokat (H) Jane Kjær Klausen i det nedenstående. 

Den nye ansættelsesbevislov træder i kraft den 1. juli 2023 og får betydning for alle virksomheder i Danmark. Loven implementerer arbejdsvilkårsdirektivet fra 2019, hvis formål er at skabe større gennemsigtighed og forudsigelighed for medarbejdere. 

En del af kravene til indholdet i ansættelsesbeviserne er det samme som hidtil – herunder krav om navn, adresse, beskrivelse af arbejdet, ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt, løn og løndele, opsigelsesvarsler, den daglige arbejdstid og eventuelle overenskomst. 

Hvad er nyt?

Fremover vil der imidlertid også være krav om at anføre blandt andet:

  • vilkårene for eventuel prøvetid 
  • varigheden af fravær med løn (hvormed der ikke kun skal oplyses om retten til betaling under ferie, men også eksempelvis retten til betaling under sygdom)
  • en eventuel ret til uddannelse
  • angivelse af sociale sikringer 

Derudover stiller den nye ansættelsesbevislov krav til større forudsigelighed for vikarer og andre ”atypiske ansættelser”.

Hvem er omfattet af de nye regler i ansættelsesbevisloven?

De nye regler omfatter alle lønmodtagere med et ansættelsesforhold, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge over fire uger samt medarbejdere, hvor der ikke på forhånd er fastsat en garanteret mængde betalt arbejde. 

Mindstekrav til arbejdsvilkår

Ud over krav til de ovennævnte oplysninger, indeholder den nye lov også mindstekrav til arbejdsvilkår generelt, herunder en maksimering af den tilladte prøvetid på seks måneder samt forbud mod begrænsning af bibeskæftigelse, forudsat at medarbejderen kan arbejde ud fra en af arbejdsgiver fastlagt tidsplan, og så længe bibeskæftigelsen ikke indebærer interessekonflikter m.m. 

Nye frister for oplysninger

Efter de hidtidige regler skulle arbejdsgiver senest en måned efter ansættelsesforholdets start give oplysninger. Efter den nye lov skal en del af oplysningerne være givet allerede efter syv kalenderdage, mens andre skal gives senest en måned efter ansættelsesforholdets start.

Skal alle medarbejdere have nye kontrakter?

For så vidt angår medarbejdere, der er ansat inden den 1. juli 2023, er der ikke pligt til at udarbejde nye kontrakter, medmindre medarbejderen anmoder om det. Som virksomhed bør man dog gennemgå eksisterende kontrakter og sikre, at disse ikke indeholder vilkår, som er i modstrid med de generelle vilkår til arbejdsvilkår. 

Spørgsmål til ansættelsesbeviser?

Ovenstående kan ikke erstatte rådgivning i det konkrete tilfælde, og vi står altid parat til at hjælpe. Hvis du har spørgsmål til ansættelsesbeviser, kan du kontakte advokat Jane Kjær Klausen, som er ekspert på området.  Du kan fange hende på tlf. 46 92 92 85 eller jkk@vingaardshus.dk.

Advokat Jane Kjær Klausen er også fast specialist i Det nordjyske HR og jura sparringsnetværk - læs mere her>>>

Advokat Jane Kjær Klausen er specialiseret i whistleblowerordningen
Advokat Jane Kjær Klausen er blandt andet specialiseret i ansættelsesret og rådgiver både store og små virksomheder.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>