Find medarbejder
Find medarbejder

Ny afgørelse for beregning af boafgiften i et dødsbo.

HBJ.jpg
af Helle Birgitte Jensen
02-11-2015

Ny afgørelse der har betydning for beregningen af boafgiften (tidligere arveafgift) i et dødsbo.

Højesteret har den 25. august 2015 afsagt en kendelse, der ændrer måden for fordeling af den skat, der hænger ved et skattebærende aktiv (f.eks. som her anparter), når det er den ægtefælle der lever længst, der får aktivet udlagt fra dødsboet. Højesteret fastslår i afgørelsen, at fradrag af skatten skal ske inden længstlevendes boslod, (det ægtefællen får i kraft af ægteskabet) og arvelod beregnes. Højesteret tilkendegav videre, at det gælder uanset om anparterne tilhørte afdøde, eller den efterlevende ægtefælle selv.

Afdødes børn fik derfor ikke medhold i, at skatten kunne fratrækkes i den arveandel de skulle modtage. Skatten kunne derfor ikke anvendes til at mindske boafgiften.

Højesteret har dermed ændret hidtidig praksis, så der nu skelnes mellem hvem der modtager det skattebærende aktiv; er det på den en side ægtefællen, eller på den anden side børn (og andre arvinger).

Læs afgørelsen her

Endvidere kan Højesterets kendelse læses her