Find medarbejder
Find medarbejder

Mere robuste andelsboligforeninger - nye regler for andelsboligforeninger

etageejendom.jpg
24-05-2018

I tirsdags den 22. maj 2018 vedtog Folketinget et lovforslag, der medfører krav om, at en andelsboligforenings stiftelsesbudget skal dække 15 år mod nu 10 år, at der ved stiftelsen af en andelsboligforening foreligger en vedligeholdelsesplan for en periode på minimum 15 år og en begrænsning i muligheden for finansiering med afdragsfrie lån ved andelsboligforeningens stiftelse.

Formålet med lovændringen er at bidrage til den økonomiske robusthed af foreningen og sikre, at andelsboligforeningen ikke bliver økonomisk tynget af et vedligeholdelsesefterslæb. 

Forældelsesfristen for rådgivning forlænges

Derudover forlænges forældelsesfristen for rådgivning af en andelsboligforening om lån og kreditter fra 3 år til 6 år. Den gældende forældelsesfrist på 6 måneder for krav om tilbagebetaling af erlagt overpris for en andelsbolig ophæves tillige, så den generelle forældelsesfrist i forældelsesloven på 3 år vil gælde fremover. 

Der fastsættes regler vedrørende lejefastsættelse, forudbetalt leje og depositum for de tidligere andelshavere i  andelsboligforeninger, der opløses som følge af salg af andelsboligforeningens ejendom på tvangsauktion eller som følge af andelsboligforeningens konkurs.

Bestyrelsens opgaver præciseres

Herudover præciseres bestyrelsens opgaver og ansvar i en andelsboligforening, og der indsættes en generalklausul, som skal modvirke, at en generalforsamling træffer beslutninger, som kan skaffe visse andelshavere eller andre en utilbørlig fordel på andre andelshaveres eller andelsboligforeningens bekostning. 

Ændringerne skal træde i kraft den 1. juli 2018, og lovforslaget er i Folketinget blevet behandlet under overskriften ”Mere robuste andelsboligforeninger”.

Brug for mere information?

Har du spørgsmål til, hvilken betydning det netop vedtagne lovforslag får for andelsboligforeninger, eller har du brug for at vide mere om emnet, kan du kontakte vores ekspert på området for andelsboligforeninger, advokat Anne Henriksen, ah@vingaardshus.dk

Advokat Anne Henriksen forklarer den nye lov for andelsboligforeninger


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her