Find medarbejder
Find medarbejder

Medarbejder kører vanvidskørsel i firmabil: hvordan er arbejdsgiver stillet?

Vanvidskoersel.jpg
Hvordan er arbejdsgiveren stillet, hvis medarbejderen kører vanvidskørsel i arbejdsgivers køretøj?
 • Vanvidskoersel.jpg
 • Ann_Bruun_Birk-(1).jpg
10-08-2021

Med en lovændring pr. 31. marts 2021 er det nu muligt for politiet at konfiskere en bil, hvor føreren kører såkaldt vanvidskørsel. Reglerne gælder også, hvis en medarbejder kører i arbejdsgivers bil. Dermed kan arbejdsgivere nu få konfiskeret firmabiler, hvis medarbejdere kører vanvidskørsel i firmabilen.

Hvad er vanvidskørsel?

Vanvidskørsel defineres ved en af følgende overtrædelser:

 • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder
 • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder
 • Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed
 • Særlig hensynsløs kørsel
 • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km i timen,
 • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller der over, og
 • Spirituskørsel med en promille over 2,00. 

Politiet konfiskerer dermed køretøjet, hvis én eller flere af ovenstående punkter er opfyldt. Dog kan køretøjet ikke konfiskeres, hvis konfiskationen betyder en uforholdsmæssig indgriben for ejeren. Der er dog tale om en snæver undtagelse, idet udgangspunktet er, at der skal ske konfiskation og, at ejeren må søge sit tab dækket gennem et erstatningskrav mod føreren.

Ved vurderingen af, hvorvidt konfiskation er uforholdsmæssigt indgribende for fx arbejdsgiver, skal der anlægges en helhedsvurdering af sagens samlede omstændigheder.

Det fremgår af forarbejderne, at der i denne helhedsvurdering navnlig skal henses til ejerens mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt til vanvidskørsel, og ejerens mulighed for at tage alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet til den anden person.

Hvordan sikrer arbejdsgiver sig mod, at medarbejdere kører vanvidskørsel i firmabil?

Som arbejdsgiver bør du tage alle rimelig skridt for at sikre dig, at medarbejderne er bekendt med konsekvenserne af at køre vanvidskørsel i arbejdsgivers køretøj. Medarbejderen kan nemlig blive erstatningsansvarlig, hvis konfiskationen af firmabilen påfører arbejdsgiveren tab. 

Det er meget sparsomt med retspraksis vedrørende vanvidskørsel, konfiskation og ejers mulighed for erstatningskrav mod fører af bilen, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke kan opsættes eksakte retningslinjer for, hvad arbejdsgiver bør sikre sig.

Det er dog vores anbefaling, at du som arbejdsgiver sikrer dig følgende:

 • at medarbejder ikke tidligere har kørt vanvidskørsel
 • at medarbejder afgiver tro- og loveerklæring på, at vedkommende ikke tidligere har begået de relevante lovovertrædelser
 • at medarbejder ikke overdrager bilen til andre personer, som kunne anvende køretøjet til vanvidskørsel, eller såfremt køretøjet må udlånes til andre, hvad er medarbejderens ansvar, hvis køretøjet anvendes til vanvidskørsel,
 • at give medarbejder information om sit erstatningsansvar for det tab, som arbejdsgiver måtte lide ved konfiskation
 • at vanvidskørsel vil få ansættelsesmæssige konsekvenser

Ovennævnte forhold kan eksempelvis sikres ved et tillæg til ansættelseskontrakten, indskrivning i politi for anvendelse af firmabiler eller lignende. 

Deltag i virtuelle morgenmøder med fokus på faldgruberne inden for personalejuraen

Spørgsmål til medarbejders vanvidskørsel i arbejdsgivers køretøj

Har du spørgsmål til udbetaling af ferietillæg, kan du kontakte advokat Ann Bruun Birkabb@vingaardshus.dk eller 46 92 92 84.

Advokat Ann Bruun Birk er også fast specialist i Det nordjyske HR og jura sparringsnetværk - læs mere her>>>

Advokat Ann Bruun Birk rådgiver om lønkompensationsordningen.
Advokat Ann Bruun Birk rådgiver om ansættelsesret og personalejura.

Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Vingaardshus A/S eller den ovennævnte advokat påtager sig intet ansvar for tab som direkte eller indirekte følge af brug af artiklen.

 


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>