Find medarbejder
Find medarbejder

Lovpligtigt indflytnings- og udflytningssyn

Anne_henriksen1.jpg
af advokat Anne Henriksen, der er specialiseret i lejeret.
24-01-2017

Fra 1. juli 2015 blev det lovpligtigt at holde indflytningssyn i alle private lejemål, samt et fraflytningssyn, når lejer fraflytter. Det er kun udlejere, der kun ejer én udlejningslejlighed, der er fritaget for reglerne.

Der er i lejelovens § 9 og § 98 fastsat snævre tidsfrister, som udlejer er forpligtet til at holde. Ligeledes er udlejer forpligtet til at udarbejde en skriftlig rapport over lejemålets stand, og udlevere en kopi til lejer på selve synet. Hvis lejer ikke vil skrive under på, at lejer modtager en kopi af rapporten eller ikke er til stede, skal rapporten sendes til lejer inden 2 uger fra synet.

Indflytningssyn: husk disse 5 ting som udlejer

Konsekvensen af, at regelsættet om indflytningssyn mv. ikke overholdes er, at udlejer mister retten til at kræve betaling for indvendig vedligeholdelse, når lejer flytter, og konsekvensen af, at reglerne om fraflytningssyn ikke overholdes er, at udlejer både mister retten til almindelig vedligeholdelse, men også reparation efter skader.

6 punkter du som udlejer skal huske ved fraflytningssyn

Da konsekvenserne således kan være fatale, er det vigtigt, at du som udlejer overholder de meget formalistiske regler til punkt og prikke, også selv om du og lejer på tidspunktet er gode venner. Vi har desværre oplevet, at nogle lejere løber fra deres ansvar.

Brug for mere informatiom indflytnings- og udflytningssyn?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Anne Henriksen, tel. 4692 9238.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her