Find medarbejder
Find medarbejder

Lovforslag om ny ejerlejlighedslov

Koeb_af_udlejningsejendom.jpg
Et nyt lovforslag for ejerlejligheder er blevet fremsat.
  • Koeb_af_udlejningsejendom.jpg
  • Anne_henriksen1.jpg
06-02-2020

Boligminister Kaare Dybvad har fremsat lovforslag om en ny ejerlejlighedslov. Lovforslaget har været igennem 1. behandling og ligger nu i udvalget. Udvalgets arbejde forventes afsluttet ultimo marts 2020. Vi gennemgår her de væsentligste ændringer.

Indholdet i forslaget til den nye ejerlejlighedslov

Lovforslaget indeholder mange ændringer i forhold til den nuværende ejerlejlighedslov. Eksempelvis indeholder loven en langt mere detaljeret regulering om ejerforeningens forhold herunder til de enkelte ejere og deres lejere. Sanktionerne overfor de ejere og lejere, som gør sig skyldige i misligholdelse overfor foreningen, skærpes, og der vil efter lovforslaget være mulighed for at pålægge en ejer en bod på op til 10.000 kr. i førstegangsforseelser og op til 20.000 kr. i gentagelsestilfælde. Ejerforeningen vil også få hjemmel til at ekskludere en ejer og derved tvinge ejeren til at flytte og sælge ejerlejligheden. 

Den nuværende bestemmelse i ejerlejlighedslovens § 2, stk. 4 om stemmebegrænsning for ejere af flere lejligheder, falder bort. 

Muligheden for fremadrettet at opdele bygninger i ejerlejligheder ændres ikke radikalt. Det havde været drøftet, om andelsboligforeninger skulle kunne omdannes til ejerforeninger, men dette har boligministeren fravalgt. Dog vil andelsboliger med højst 2 beboelseslejligheder kunne omdannes til ejerlejligheder. 

Brug for mere information?

Hvad betyder det nye lovforslag for din ejerlejlighedsforening?

Du kan altid kontakte advokat Anne Henriksen - tlf. 46 92 92 38 eller ah@vingaardshus.dk - , hvis du har brug for rådgivning.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>