Find medarbejder
Find medarbejder

Korrekt formulering af medarbejderens ferierettigheder

ABB.jpg
af advokat Ann Bruun Birk, der er specialiseret i ansættelsesret og personalejura.
11-11-2015

En medarbejder, hvor ansættelsesforholdet ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, har alene krav på 5 ugers ferie og ingen feriefridage.

Der kan være penge at spare ved korrekt og fornuftig formulering af ansættelseskontrakten for så vidt angår medarbejderens eventuelle ret til den 6. ferieuge eller de 5 feriefridage.

Det er særligt ved medarbejderens fratrædelse, det er relevant, hvilke regler den 6. ferieuge eller de 5 feriefridage er aftalt reguleret af.

  • Skal de 5 dage udbetales fuldt ud ved fratrædelsen?
  • Skal der alene betales feriegodtgørelse på 12,5 %?
  • Kan arbejdsgiveren kræve, at dagene er afholdt inden fratrædelsen?

Overvej derfor altid ved indgåelse af ansættelseskontrakter:

  • Skal medarbejderen have mere end de 5 ugers ferie?
  • Skal medarbejderen have en 6. ferieuge, og skal denne følge reglerne i ferieloven?
  • Skal medarbejderen have 5 feriefridage, som eventuelt ved manglende angivelse i kontrakten, vil følge reglerne i den på området relevante kollektive overenskomst?

Har du/I spørgsmål til dine/jeres medarbejderes ferierettigheder eller til ansættelsesretten generelt, r du/I velkommen til at kontakte advokat Ann Bruun Birk på abb@vingaardshus.dk eller 46 92 92 84.