Find medarbejder
Find medarbejder

Kommunikation med en lejer

X_Anne_Henriksen_(2).jpg
af advokat Anne Henriksen, der er specialiseret indenfor lejeret.
06-01-2017

Hvordan skal du kommunikere med din lejer? Via brev eller e-mail? Det får du en gennemgang af her.

Udgangspunktet er post med mindre andet et aftalt

Udgangspunktet er, at når du skal skrive til din lejer, skal dette ske via post. Lejer og udlejer kan dog aftale, at man i stedet kommunikerer via e-mail. En sådan aftale skal indgås skriftligt, og det er en god ide at sætte aftalen ind i lejekontraktens § 11. Aftalen kan dog også indgås efterfølgende. Sørg for, at lejer er forpligtet til altid at holde udlejer informeret, hvis lejer får ny mailadresse. En aftale om e-mail kommunikation kan opsiges af begge parter.

Send påkrav med posten

HUSK at påkrav til lejer om manglende betaling af husleje samt opsigelses- og ophævelsesbreve altid skal sendes med posten. Du kan læse meget mere om påkrav, påkravsskrivelse og evt. opsigelse af en lejer, der ikke betaler sin husleje, her>>>

Husk også at indregne de nye postgange i fristerne eller send brevene med quickbrev.

Udlejer har bevisbyrden

Man har som udlejer bevisbyrden for, at et brev er kommet frem til lejer. Sendes brevet med postvæsnet udtalte Højesteret i 2015, at et brev må anses at være kommet frem, hvis det sendes med almindelig og anbefalet post, medmindre udlejer ved, at lejer er længerevarende bortrejst, på hospitalet eller lignende.

Hvis en lejer ikke betaler husleje, skal der først sendes et påkrav. Efter nyere fogedretspraksis er det ved formuleringen af påkravet vigtigt, at den skyldige leje specificeres i detaljer, idet påkravet i modsat fald ikke kan danne baggrund for ophævelse af lejeaftalen som følge af den manglende betaling.

Brug for mere information om kommunikation med en lejer?

Kontakt advokat Anne Henriksen for uddybende spørgsmål, tel. 4692 9238


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her