Find medarbejder
Find medarbejder

Kan en fodboldspiller ophæve sin agentaftale?

xlasse.jpg
af advokat Lasse Schwartz Jørgensen
16-05-2017

En agentaftale er en aftale mellem en spiller og en agent. Når der er etableret en agentaftale mellem en spiller og en agent, kan agenten repræsentere spilleren ved bl.a. kontraktforlængelser og klubskifte.

De fleste professionelle fodboldspillere har en aftale med en agent. Den korrekte betegnelse for sådan en aftale er repræsentationsaftale, og en agent benævnes som en mellemmand. Reglerne om repræsentationsaftaler og mellemmænd er reguleret af bl.a. FIFA og DBU.

Langt de fleste repræsentationsaftaler har en varighed af to år og er uopsigelige. FIFA og DBU har vedtaget, at en repræsentationsaftale højst kan være gældende for en periode på to år, men der er altid mulighed for at aftale en kortere varighed af aftalen. Det er også muligt at aftale særlige vilkår vedrørende spillerens opsigelsesmuligheder, f.eks. at aftalen kan opsiges med 30 dages varsel.

Hvis der i repræsentationsaftalen er aftalt særlige vilkår vedrørende opsigelse af aftalen, kan en repræsentationsaftale opsiges i henhold til de aftalte vilkår.

Hvornår kan en spiller ophæve

En repræsentationsaftale kan altid ophæves af spilleren, men der vil være risiko for, at agenten vil kunne gøre et økonomisk krav gældende mod spilleren, hvis ophævelsen ikke er berettiget.

Der er under særlige omstændigheder mulighed for, at spilleren kan ophæve repræsentationsaftalen, uden at mellemmanden kan gøre et økonomisk krav gældende mod spilleren. Er betingelserne for en berettiget ophævelse til stede, vil der være mulighed for, at spilleren kan komme fri af en repræsentationsaftale, også selv om der er aftalt uopsigelighed. Spilleren vil efterfølgende kunne lave en ny repræsentationsaftale med en anden mellemmand.

En repræsentationsaftale kan ophæves af spilleren, hvis mellemmanden væsentligt misligholder aftalen. Enhver misligholdelse er derfor ikke tilstrækkelig til, at aftalen kan ophæves. Det kan være vanskeligt at vurdere, om mellemmanden har misligholdt repræsentationsaftalen i en sådan grad, at spilleren er berettiget til at ophæve aftalen.

Der kan potentielt være tale om væsentlig misligholdelse, hvis:

  • Mellemmanden ikke varetager spillerens interesse.
  • Mellemmanden ikke overholder regler og love udstedt af DBU, UEFA og FIFA.
  • Mellemmanden ikke laver opsøgende arbejde vedrørende den enkelte spiller.
  • Mellemmanden ikke informerer spilleren korrekt.

Ovenstående er blot et udsnit af mulige tilfælde, hvor mellemmanden kan misligholde repræsentationsaftalen i en sådan grad, at misligholdelsen berettiger spilleren til at ophæve aftalen.

Hvordan kan spilleren ophæve

Forud for en ophævelsesskrivelse til mellemmanden, kan der med fordel fremsendes et påkrav, hvori mellemmanden opfordres til at bringe misligholdelsen til ophør.

Når spilleren vælger at ophæve aftalen, er det afgørende, at ophævelsen udarbejdes skriftligt, klart, ubetinget og utvetydigt.

Ved en ophævelse tager spilleren en standpunktsrisiko, da spilleren ensidigt ophæver repræsentationsaftalen med den begrundelse, at mellemmanden væsentligt har misligholdt aftalen. Standpunktsrisikoen er, at såfremt der ikke er tale om en væsentlig misligholdelse af mellemmanden, vil aftalen være uberettiget ophævet.

Det er vigtigt, at mellemmanden væsentligt har misligholdt repræsentationsaftalen, da mellemmanden ellers vil kunne gøre et erstatningskrav gældende mod spilleren, såfremt betingelserne herfor er opfyldte. Det er derfor Advokatfirmaet Vingaardshus’ anbefaling, at spilleren søger juridisk rådgivning, inden spilleren ophæver repræsentationsaftalen.

Brug for mere information om ophævelse af aftale?

Advokatfirmaet Vingaardshus har stor erfaring vedrørende forholdet mellem spillere og agenter, og vi yder derfor gerne rådgivning vedrørende din repræsentationsaftale og dit forhold til din agent.

Henvend dig til advokat Lasse Schwartz Jørgensen på tlf. 46 92 92 60 eller e-mail lsj@vingaardshus.dk, hvorefter I sammen kan vurdere din sag.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her