Find medarbejder
Find medarbejder

Iværksætterselskaber afskaffes - kapitalkravene til ApS sænkes

Ivaerksaetterselskab_og_anpartsselskab.jpg
Iværksætterselskaber afskaffes, og kapitalkravet til anpartsselskaber sænkes
  • Ivaerksaetterselskab_og_anpartsselskab.jpg
  • Peter-Gottschalck.gif
01-03-2019

En analyse af selskabsformen IVS, som Erhvervsstyrelsen offentliggjorde i september 2018, har vist, at iværksætterselskaberne har medført en øget risiko for bl.a. skattesvig. Det fremgår af analysen, at skatte- og afgiftsrestancerne for IVS-selskaberne er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomhederne i Danmark. På baggrund af denne analyse har Regeringen og Dansk Folkeparti indgået aftale om afskaffelse af selskabsformen. Erhvervsminister Rasmus Jarlov har i den forbindelse udtalt følgende:

”Det er vigtigt for iværksætteriet, at det er nemt og billigt at stifte virksomhed i Danmark, og det var også den oprindelige tanke med iværksætterselskaberne. Men IVS’erne har blandt andet den ulempe, at man kan stifte gæld i dem og efterfølgende lade dem tvangsopløse uden selv at miste penge. Det medfører en risiko for svig. Derfor vælger vi nu at afskaffe selskabsformen. Til gengæld gør vi det billigere at oprette et anpartsselskab, så det fortsat er nemt og billigt at oprette selskaber i Danmark.”

Kapitalkravet til anpartsselskaber sænkes

Som det fremgår af citatet ovenfor, har man samtidig nedsat kapitalkravet til selskabsformen ApS fra 50.000 kr. til 40.000 kr. På den måde har iværksættere fortsat gode muligheder for at oprette selskaber. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at en indskudt kapital gerne må anvendes i selskabet. Man kan således købe aktiver eller lignende for kapitalindskuddet, så længe værdierne ikke forsvinder fra selskabet.  

Der findes i dag ca. 45.000 registrerede IVS-selskaber i Danmark, som fra lovens ikrafttrædelse har en frist på to år til omdanne sig til ApS-selskaber med en minimumskapital på 40.000 kr. 

Loven, som afskaffer iværksætterselskabsformen og sænker kapitalkravet for anpartsselskaber, blev fremsat d. 28. februar fremsættes og skal 1. behandles d. 19. marts 2019.

Brug for mere information om IVS og ApS?

Hvis du har spørgsmål til omdannelse af dit IVS-selskab eller andre selskabsretlige spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Find din kontaktperson vedr. iværksætterselskaber her.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her