Find medarbejder
Find medarbejder

Hvem skal betale for el i et lejeforhold, hvis lejer ikke tilmelder sig hos elforsyningen?

X_Anne_Henriksen_(2).jpg
af advokat Anne Henriksen
23-11-2017

1. april 2016 trådte elforsyningslovens § 6c i kraft. Efter denne bestemmelse hæfter ejendommens ejer for betaling af el, hvis ikke lejer selv har indgået aftale med en elforsyning.

Men hvad så, hvis lejer ikke får tilmeldt sig elforsyningen eller framelder sig inden lejeaftalens ophør? Her er der ikke taget stilling i lovgivningen til, om udlejer kan overvælte betalingen for lejers forbrug af el på lejeren.

Afgørelse i Vestre Landsret

Vestre Landsret har nu taget stilling til dette problem, og løst det på den helt rigtige måde.

Sagen drejer sig om et alment lejemål, hvor udlejer ikke skulle levere el. Lejer indgik ved indflytning ikke aftale med en elhandelsvirksomhed om levering af el. Derfor kom udlejeren til at betale for lejers elforbrug, indtil lejer indgik en sådan aftale. Vestre Landsret udtalte, at idet udlejeren var forpligtet til at betale for leveringen af el til lejemålet, indtil lejeren indgik en aftale med en elhandelsvirksomhed, er der en sådan sammenhæng mellem lejerens forpligtelser i henhold til lejekontrakten og udlejerens refusionskrav mod lejeren vedrørende udgiften til el for perioden, at udgiften er en pligtig pengeydelse. Beløbet kunne derfor danne grundlag for ophævelse og udsættelse af lejemålet.

Afgørelsen vedrører et almen lejemål, men jeg er af den opfattelse, at resultatet ville være det samme i lejemål, der reguleres efter lejeloven eller erhvervslejeloven, ligesom et krav, der vedrører tiden omkring lejers fraflytning, fordi lejer har opsagt leverandøraftalen inden lejemålets ophør, må kunne medtages flytteopgørelsen.

Såfremt du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte advokat Anne Henriksen på telefon: +45 46 92 92 00 eller e-mail: ah@vingaardshus.dk


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her