Find medarbejder
Find medarbejder

Gode råd til ledelsen om krisestyring

Krisestyring_for_ledelsen.jpg
Krisestyring for virksomhedens ledelse.
20-03-2020

I en alvorlig situation som den nuværende coronasituation, der har haft og får vidtrækkende konsekvenser for hele samfundet, er det vigtigt, at virksomhedens ledelse foretager de rigtige beslutninger. Både for at styre virksomheden bedst muligt gennem krisen, men også med tanke på, at ledelsen i enhver virksomhed har ansvaret for virksomhedens drift og den økonomiske situation. Ansvaret tæller også, hvordan eventuelle økonomiske vanskeligheder håndteres.

Hvis ledelsen ikke træffer beslutninger, som står mål med og i relevant omfang afbøder den aktuelle økonomiske situation, kan det være forbundet med et personligt efterfølgende ansvar for ledelsen. Det kan blive gældende, hvis ledelsen undlader at handle og påfører virksomheden, kreditorer m.fl. økonomiske tab.

Ledelsens fokusområder i en krisetid

Særligt i en krisetid som den nuværende anbefales det derfor, at ledelsen fokuserer på:

  1. Hvordan sikres omsætning
  2. Hvordan sikres likviditet
  3. Hvordan står virksomheden i forhold til hjælpepakker
  4. Hvordan sikres indbetalinger fra virksomhedens skyldnere
  5. Hvordan sikres betaling af virksomhedens løbende forpligtelser
  6. Hvordan sikres levering af varer/ydelser fra og til virksomheden
  7. Hvordan står virksomheden i forhold til medarbejdere og løn

Står virksomheden i en situation, hvor de løbende regninger ikke kan betales, er der en række tiltag, som skal overvejes i forhold til, om og hvordan betalingsevnen kan genetableres på tilstrækkelig vis. 

Indgåelse af henstandsaftaler kan være et værktøj i den forbindelse, men ledelsen skal være opmærksom på om sådanne aftaler er tilstrækkelige og lovlige i den aktuelle situation, således at et muligt ansvar undgås.

Ledelsen vil ikke ifalde erstatningsansvar, såfremt en given beslutning er truffet på et forsvarligt grundlag. 
Selvom der er tale om en krisesituation, og det måske giver ledelsen mere frirum i forhold til at begå tabsgivende fejl, må ledelsen ikke glemme at sikre sig de relevante oplysninger, som beslutningerne træffes ud fra.

Det er derfor vigtigt, at de beslutninger og overvejelser, som ledelsen gør sig i forhold til sine forpligtelser, sker på et grundlag, som kan dokumenteres og forsvares forretningsmæssigt.

Rådgivning i en krisesituation

Advokatfirmaet Vingaardshus kan hjælpe med den relevante rådgivning i forhold til de spørgsmål, som den nuværende situation giver. Vi har en stor specialafdeling som i mange år har ydet rådgivning til nødlidende virksomheder og de pengeinstitutter m.fl. som er involverede i sådanne sager. 

Kontakt gratis og uforbindende teamet for indledende vejledning.  

Advokat (L) Jesper Studsgaard - jst@vingaardshus.dk - 46 92 92 44 / 26 37 34 11

Advokat (L) Tim Rosenkrantz Buur  - trb@vingaardshus.dk - 27 26 92 23

Advokat Laurits Toft (H) - lto@vingaardshus.dk - 46 92 92 20

Teamet for insolvens hos Advokatfirmaet Vingaardshus


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>