Find medarbejder
Find medarbejder

Fristen for omregistrering eller opløsning af IVS’er nærmer sig

computer-1185626_1920.jpg
Fristen for omregistrering eller opløsning af IVS’er nærmer sig
18-08-2021

Fristen for beslutning om omregistrering eller opløsning af de eksisterende IVS’er er den 15. oktober 2021. Håndteres omregistreringen eller opløsningen ikke inden da, risikerer selskabet at blive tvangsopløst. Læs med her og bliv klogere på omregistreringen eller opløsningen.
 
Fristen for omregistrering eller opløsning af IVS’er er efterhånden blevet forlænget en del gange, ligesom kravene er blevet lempet, som vi også tidligere har berettet. Der er imidlertid ikke noget der tyder på, at fristen forlænges endnu en gang, eller at kravene forlænges yderligere. Af samme årsager bør indehavere af IVS’ere begynde at overveje, om der skal ske omregistrering til (f.eks.) ApS eller opløsning. 

Omregistrering

Som det kan udledes af Erhvervsstyrelsens hjemmeside, kan fremgangsmåden for omregistrering ske på følgende måde:

  1. Selskabets generalforsamling indkaldes og træffer beslutning om omregistrering, herunder forhøjelse af selskabskapitalen og ændring af navn, fra IVS til ApS. 
  2. Restkapitalen op til minimum kr. 40.000,00 indbetales. 
  3. Selskabets vedtægter opdateres, så de stemmer overens med reglerne for anpartsselskabers vedtægter, herunder navn, selskabskapital, mv. 
  4. Anmeldelse af omregistreringen sker herefter hos Erhvervsstyrelsen, via virk.dk. Erhvervsstyrelsen skal i denne sammenhæng modtage generalforsamlingsreferat, tilrettede vedtægter og dokumentation for indbetaling selskabskapital.  

Omregistreringen via virk.dk er gebyrfri. 

Opløsning

Der er flere måder at opløse et IVS på. En måde er følgende:

  1. Selskabet betaler kreditorerne, ligesom virksomheden afvikles.
  2. En § 216-erklæring indhentes hos Skattestyrelsen. Denne erklæring fastslår at ingen skatte- og afgiftskrav består mod selskabet.
  3. Selskabets ejere afgiver herefter en betalingserklæring om, at al gæld – forfalden som uforfalden – er betalt, og at IVS’et er opløst (betalingserklæring). Erklæringen skal underskrives af samtlige kapitalejere og skal desuden indeholde oplysning om samtlige kapitalejeres navne og adresser. 

Ved underskriften hæfter de(n) underskrevne personligt for, at alt gæld efter pkt. 1 er betalt.

Det afhænger naturligvis af det enkelte selskab, hvilken opløsningsmulighed der egner sig bedst. Andre muligheder for opløsning er likvidation eller tvangsopløsning. 

Selskabet anses for opløst, når Erhvervsstyrelsen har registreret opløsningen i styrelsens it-system.

Manglende omregistrering

Som tidligere nævnt, skal alle IVS’er senest den 15. oktober 2021 have besluttet, at der skal ske omregistrering. Det er med andre ord selve beslutningen, og ikke den endelige omregistrering, der er afgørende. Det betyder også, at beslutningen kan træffes helt frem til (og med) den 15. oktober 2021. 

Omregistreringen skal herefter anmeldes inden for 2 uger efter generalforsamlingens beslutning, det vil sige senest den 29. oktober 2021, hvis beslutningen træffes den 15. oktober 2021. 

Overholdes disse frister ikke, vil det enkelte IVS blive kontaktet af Erhvervsstyrelsen med en frist på f.eks. 4 uger til at omregistrere eller opløse sig. Er der fortsat ikke sket omregistrering eller opløsning efter denne frist, vil IVS’et blive oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten.

Det er derfor vores anbefaling, at få truffet beslutning om omregistrering snarest muligt. 

Behov for mere information om omdannelse eller opløsning af IVS?

Har du behov for rådgivning om omdannelse af dit iværksætterselskab står nedenstående kontaktpersoner til rådighed for en drøftelse heraf samt bistand med gennemførsel af omdannelsen. 

Advokat (L) Jesper Studsgaard - jst@vingaardshus.dk - 46 92 92 44 / 26 37 34 11

Advokat (L) Tim Rosenkrantz Buur  - trb@vingaardshus.dk - 27 26 92 23

Advokat Peter Frank Hansen - pfh@vingaardshus.dk - 30 92 68 30

Advokat (H) Allan Højbak - aho@vingaardshus.dk - 46 92 92 72 / 40 16 20 72

Advokat Anders Mikkelsen - ami@vingaardshus.dk - 46 92 92 45 / 53 53 99 00

Advokatfuldmægtig Philip Kusk - pku@vingaardshus.dk - 46 92 92 06 / 26 16 08 63


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>