Find medarbejder
Find medarbejder

Forsikringsselskab konkurs – hvor har du tegnet ejerskifteforsikring?

Lasse_Swartz.jpg
af Lasse Schwartz Jørgensen
15-12-2016

26.000 danske kunder har tegnet en forsikring hos det konkursramte lichtensteinske selskab Gable Insurance, der i Danmark har solgt deres forsikringer igennem forsikringsselskabet Husejernes Forsikring.

Gable Insurance har ikke været medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, og derved har selskabets kunder reelt mistet deres forsikringsdækning.

Et bredt flertal af Folketingets partier har dog sammen med Forsikring & Pension indgået aftaler om, at danske kunder, der via Husejernes Forsikring har tegnet forsikring i det konkursramte Gable Insurance, kan få dækket aktuelle skader og blive forsikret fremadrettet. Aftalen betyder, at danske kunder, der har tegnet forsikring hos Gable Insurance, som er købt igennem Husejernes Forsikring, vil kunne få forsikring for udækkede skader.

Har du en ejerskifteforsikring, der er tegnet hos Gable Insurance, skal du være opmærksom på, at erstatning for udækkede skader dækkes af den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber anmeldt til fonden inden 31. marts 2017 mod en selvrisiko på kr. 20.000.

Aftalerne mellem Folketingets partier og Forsikring & Pension har også gjort det muligt, at danske kunder hos Gable Insurance kan få tegnet en erstatningsforsikring på kommercielle vilkår hos selskaber i Forsikring & Pensions medlemskreds.

Hos Advokatfirmaet Vingaardshus står vi klar til at hjælpe dig, hvis du har tegnet en forsikring hos Gable Insurance. Vi kan bl.a. være behjælpelige med anmeldelse af sager inden fristen den 31. marts 2017, bistand i igangværende sager samt overvejelser vedrørende tegning af en erstatningsforsikring.

Vi kan kontaktes på telefon 46 92 92 00 eller e-mail post@vingaardshus.dk.