Find medarbejder
Find medarbejder

Lovforslag: forhøjelse af gave- og boafgift ved generationsskifte

Virksomhedsoverdragelse.jpg
Lovforslag om forhøjelse af gave- og boafgift for familievirksomheder fremsat
  • Virksomhedsoverdragelse.jpg
  • Anders_Mikkelsen.jpg
25-11-2019

Regeringen fremsatte onsdag den 20. november 2019 lovforslag om tilbagerulning af den tidligere regerings lempelse af gave- og boafgiften for familieejede virksomheder ved overdragelse af erhvervsvirksomhed. Der bliver dermed fulgt op på det tidligere varsel afgivet inden valget. 

Baggrunden for tilbagerulningen

Den tidligere Venstre-ledede regering indførte i 2017, med virkning fra 2016, en reduktion af gave- og arveafgiften ved generationsskifter af familieejede virksomheder. Afgiften skulle således gradvist sænkes fra 15% i 2015 til 5% i 2020. 

Den tidligere Venstre-ledede regering indførte denne reduktion/kompensation, som en konsekvens af, at Thorning-regeringen havde sløjfet muligheden for, at en familievirksomhed kunne overdrages til formueskattekursen, hvilket oftest var en lavere værdi end markedsværdien, som anvendes på overdragelser efter 2015. I denne forbindelse fastholdt Thorning-regeringen samtidig afgiften på 15%. 

Kritik og lovforslagets indhold

Den massive kritik, som den nuværende regerings lovforslag har medført, er bl.a. begrundet i dels, at lovforslaget ikke indebærer nogen ændring af de gældende værdiansættelsesregler og dels, at tilbagerulningen vil indebære en væsentlig forøget likviditetsbelastning i forbindelse med generationsskifter.
For at imødekomme dette, foreslås det i lovforslaget, at de nuværende regler om henstand med betaling af gave- og arveafgift ændres. Lovforslaget lægger således op til, at de afgiftspligtige personer får ret til henstand med betalingen og får muligheden for at afdrage afgiften over 30 år. Det er en ændring af nuværende praksis, hvor det udelukkende er skattemyndighederne, der har mulighed for at give henstand og udelukkende for 15 år.

Lovforslaget er sat til at træde i kraft den 1. januar 2020.

Konsekvensen af tilbagerulningen

Såfremt Regeringen gennemfører tilbagerulningen af gave- og boafgifterne til de tidligere 15 %, vil reglerne samlet set fortsat være forringet, da formueskattekursen ikke længere kan anvendes.

Dette medfører derfor, at skatte- og afgiftsbyrden vil blive forøget og dermed vanskeliggøre fremtidige generationsskifter, da der, som hidtil både ville skulle findes finansiering af gave- eller boafgifterne, der påhviler virksomhedsejeren samt finansiering til de modtagende parters betaling af gave- eller boafgifterne – afgifterne som samlet set står til at blive på et højere niveau end i dag og dermed end forringelse af mulighederne for generationsskifte.  

Brug for mere information om generationsskifte?

Hvis du har spørgsmål til generationsskifte eller andre selskabsretlige spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Find din kontaktperson vedr. generationsskifter her>>>


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>