Find medarbejder
Find medarbejder

Forældrekøbslejligheden: spar penge inden sommeren 2020!

Foraeldrekoeb.jpg
Spar penge ved at sælge forældrekøbslejligheden inden sommeren 2020.
  • Foraeldrekoeb.jpg
  • Allan_Hoejbak_-_sh.jpg
21-02-2020

Hvis man som forældre ønsker at overdrage sin forældrekøbslejlighed til sit barn, der lejer/bebor lejligheden, er det nu, man skal handle. Der er nemlig penge at spare, hvis overdragelsen sker inden, de nye ejendomsvurderinger forventeligt bliver offentliggjort fra juli 2020. 

Forældrekøb

I har købt en lejlighed til jeres søn, der er i fuld gang med studierne, og I har planer om at sælge den videre, når han er færdig med sin uddannelse. Men hvad er den store forskel på, om I sælger til jeres søn eller en køber uden for familien? Og hvis I vælger at sælge til sønnen, hvornår er det så klogt at overdrage lejligheden?

Overdragelse af lejlighed til familie eller ej?

Hvis I vælger at beholde lejligheden og sælger den til tredjemand (altså en køber, som I ikke er i familie med) i forbindelse med, at sønnike er færdig med studiet, vil en eventuel fortjeneste være skattepligtig for jer (i de tilfælde hvor I ikke selv har haft bopæl i lejligheden).

Lader I det i stedet for blive i familien og overdrager boligen til barnet for +/- 15% af værdiansættelsesen, vil en eventuel fortjeneste ved et senere salg være skattefri for ham/hende, da lejligheden har været anvendt som barnets bopæl. Der er altså penge at spare! Men I skal ikke vente for længe, da de nye ejendomsvurderinger forventes at blive offentliggjort fra juli 2020. Det betyder, at de økonomiske fordele ved overdragelse af en forældrekøbslejlighed i mange tilfælde ændres drastisk. 

Spar penge inden de nye ejendomsvurderinger offentliggøres

Med de nye ejendomsvurderinger ophører muligheden for at overdrage fast ejendom til f.eks. sit barn til +/- 15% af seneste offentliggjorte ejendomsvurdering, jf. reglerne i værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Reglerne ændres rent faktisk til, at man kan overdrage til +/- 20 % af seneste offentliggjorte ejendomsvurdering. 

Det lyder som udgangspunkt som en fin lempelse. 

Da der imidlertid – i hvert fald i de større uddannelsesbyer – er en klippefast forventning om, at ejendomsvurderingerne på ejerlejligheder generelt vil stige væsentligt, vil de fleste forældre opdage, at lejligheden efter offentliggørelse af de nye ejendomsvurderinger må overdrages til barnet til en væsentlig højere værdi, end den vil kunne overdrages til i dag.

En lejlighed, der ifølge de gældende ejendomsvurderinger er vurderet til kr. 2.000.000, kan overdrages til familien til en pris på ned til kr. 1.700.000 jf. +/- 15 %. Skulle den nye ejendomsvurdering være på kr. 3.000.000, kan lejligheden overdrages til minimum kr. 2.400.000. Altså en forskel på kr. 700.000. 

Forventningen om betydelige stigninger i ejendomsvurderingerne i de større uddannelsesbyer synes at være meget realistisk, når man generelt sammenholder de nuværende ejendomsvurderinger med de realiserede salgspriser.

Det er fortsat en betingelse, at man som forældre ikke har direkte viden om en højere markedspris – f. eks. en udfærdiget ejendomsmæglervurdering på ens lejlighed - for at man er berettiget til at anvende reglen om overdragelse til +/- 15% af seneste offentliggjorte ejendomsvurdering.

Anbefalingen er derfor klar: Overvejer man at overdrage sin forældrekøbslejlighed til sit barn, er det nu, man skal handle!

Brug for mere information om forældrekøb?

Du kan altid kontakte vores store team af boligadvokater, hvis du har brug for rådgivning om salg af forældrekøbslejligheden.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>