Find medarbejder
Find medarbejder

Erhvervslejemål: betaler din lejer ikke sin husleje?

X_Anne_Henriksen_(2).jpg
Af advokat Anne Henriksen
05-11-2019

Når du lejer et erhvervslejemål ud, kan du måske opleve, at lejeren ikke betaler husleje. Hvis det sker, er det vigtigt, at du med det samme forfølger det skyldige lejekrav og overholder en række betingelser og frister, da du ellers risikerer at miste retten til at ophæve lejemålet.  

Vi har her samlet en guide med vores bedste råd til at håndtere en situation, hvor din lejer af et erhvervslejemål ikke betaler huslejen. 

Lejer du boliglejemål ud? Så oplever du måske også manglende husleje. Det finder du en guide til her.

Send et påkrav, hvis betaling af huslejen hel- eller delvist udebliver

Lejen i et erhvervslejemål forfalder til betaling den 1. hverdag i hver måned, eller 1. hverdag i det aftalte kvartal. Det fremgår af lejekontrakten. 

Betaler lejer ikke lejen, eller foretager kun delvis betaling, skal udlejer sende et påkrav. Påkravet må tidligst sendes efter sidste rettidige betalingsdag.

Hvad indeholder en påkravsskrivelse?

Påkravet skal indeholde en specificeret opgørelse af udlejers krav. Påkravsskrivelsen må kun indeholde gæld, der er pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Udlejer kan samtidig opkræve et påkravsgebyr. Påkravsgebyret reguleres hvert år, og udgør i 2019 kr. 155 med tillæg af 2 pct. af det skyldige beløb ud over 1.000 kr. Satsen for påkravsgebyret for 2020 er endnu ikke tilgængelig. Påkravet skal tillige indeholde en oplysning om, at lejeaftalen ophæves, hvis det skyldige beløb ikke er betalt senest 3 dage fra påkravet er kommet frem til lejer. 

Det anbefales, at påkravet sendes med Qvickbrev såvel almindeligt som anbefalet.

Ophævelse af lejeaftalen efter 3 dages frist

Betaler lejer ikke senest ved fristens udløb, kan lejeaftalen for erhvervslejemålet ophæves skriftligt gennem et brev. Ophævelsesbrevet kan først afsendes dagen efter udløbet af 3 dages fristen. Der skal her tages højde for weekender og helligdage. Da fristen først begynder at løbe, når lejer modtager brevet, skal du i din beregning af fristen tillægge den tid det tager for postvæsnet at aflevere brevet. Dette afhænger af, om brevet alene er sendt almindeligt, eller som Qvickbrev. 

Ophævelsesbrevet skal sendes med posten, og det anbefales, at ophævelsen sendes med Qvickbrev såvel almindeligt som anbefalet.

Lejer har mulighed for at afværge ophævelsen med betaling frem til det tidspunkt, hvor ophævelsen lægges i lejers postkasse. 

Betaler lejer efter at have modtaget ophævelsen, er udlejer ikke forpligtet til at lade lejer blive boende, medmindre misligholdelsen anses som uvæsentlig. 

Når en lejeaftale ophæves, er lejer forpligtet til at fraflytte straks. Det er en god ide i ophævelsesbrevet at anføre hvilken dag, lejer skal flytte. 

Flytter lejer ikke frivilligt, kan sagen sendes i fogedretten.

Sørg for at overholde betingelser og frister

Hvis de formelle betingelser og fristerne ikke er overholdt, er ophævelsen ugyldig, og kan ikke danne baggrund for en udsættelse. Det er derfor vigtigt fra starten at over lovens formelle krav. 

Det er også vigtigt, at udlejer med det samme forfølger skyldige lejekrav, idet retten til at ophæve en lejeaftale som følge af betalingsmisligholdelse, kan mistes ved passivitet. 

Brug for mere information?

Du kan altid kontakte advokat Anne Henriksen - tlf. 46 92 92 38 eller ah@vingaardshus.dk - , hvis du har brug for rådgivning om erhvervslejemål. 

 


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her