Find medarbejder
Find medarbejder

Er corona-virus force majeure i entreprise- og rådgiverforhold – og hvordan forholder parterne sig?

Entrepriseforhold_og_corona.jpg
Hvordan skal entreprenører og rådgivere forholde sig til coronasituationen?
  • Entrepriseforhold_og_corona.jpg
  • Maria_Toft_Calundan.jpg
13-03-2020

Efter den danske regering onsdag den 11.03.2020 meldte ud, at ”Danmark lukker ned” i foreløbigt 14 dage, er der næppe længere tvivl om, at Danmark befinder sig i en tilstand, som falder under bestemmelserne om force majeure i de fleste aftaleforhold i entrepriseretten, som er indgået før corona-virussens indtræden.

Dette gælder formentlig især i aftaler, hvor der er aftalt AB92, ABT93, AB18 og ABT18 uden ændringer i reglerne om entreprenørens ret til tidsfristforlængelse. Det samme gælder i rådgiverforhold efter ABR89 eller ABR18. I aftaler, hvor der er ændringer til ovenstående vil det dog bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Automatisk ret til tidsfristforlængelse?

Det betyder dog ikke, at entreprenørerne nu automatisk får ret til tidsfristforlængelse, som følge af ovenstående.

Der gælder fortsat en pligt for entreprenøren til at give meddelelse om denne ret til tidsfristforlængelse over for bygherren, så snart entreprenøren bliver klar over, at det vil påvirke tidsplanen.

Dernæst er det også entreprenøren, der har bevisbyrden for, at corona-situation rent faktisk påvirker entreprisen enten i form af manglende mulighed for at skaffe materialer, eller at arbejdskraften er ramt af corona enten direkte eller ved, at denne er sat i en af myndighederne opfordret/pålagt karantæne.

Dækker tidsfristforlængelse én eller flere entrepriser?

Det rejser igen nogle interessante spørgsmål. Er en entreprenør f.eks. berettiget til tidsfristforlængelse på entreprise A, hvis han må flytte mandskab over på entreprise B, hvor en dagbodssanktioneret frist nærmer sig med faretruende hast, og byggepladsen er virusramt? Eller kan tidsfristforlængelse kun gives på den entreprise, hvor de nu hjemsendte medarbejdere (tilfældigvis) arbejdede den sidste dag inden hjemsendelsen?

Dette dilemma har tråde til entreprenørens almindelige pligt i en sådan situation til at søge at begrænse tidsfristforlængelsen ved fx at foretage erstatningskøb af materialer, indlejning af vikarer eller omplacering af arbejdskraft på den enkelte entreprise eller andre entrepriser.

Entreprenørerne bør være opmærksom på, at en berettiget tidsfristforlængelse begrundet i force majeure som udgangspunkt ikke samtidig vil udløse et krav på økonomisk kompensation for den periode, entreprisen ligger stille.

Store entrepriser

Hårdest ramt må det forventes, at de helt store entrepriser bliver, idet disse foruden sygdoms- og karantæneforhold, kan blive ramt af det forbud mod at samle mere end 100 mennesker indendørs, som det forventes, at regeringen vedtager.

Entrepriser af denne type, vil muligvis være berettiget til at kræve en godtgørelse fra bygherren i form af dækning af direkte tab ved forsinkelsen, iht. fx AB18 § 43, stk. 2, litra d).

Brug for mere information?

Hos Vingaardshus sidder vi – på trods af corona-situationen – naturligvis klar til at hjælpe såvel entreprenører, rådgivere og bygherrer bedst muligt igennem denne usædvanlige situation.

Du er meget velkommen til at kontakte vores entrepriseafdeling for spørgsmål.

Advokat (H) Hans Christian Andersen - hca@vingaardshus.dk - 46 92 92 80

Advokatfuldmægtig Julia Trier Ringsmose - jtr@vingaardshus.dk - 46 92 92 66

Advokat (L) Henrik Søndergaard - hso@vingaardshus.dk - 46 92 92 21

Advokat Maria Toft Calundan - mtc@vingaardshus.dk - 46 92 92 87
Entrepriseteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>