Find medarbejder
Find medarbejder

Ejerskifteforsikring – Husejernes Forsikring

Erik_m(c)ller_Nielsen2.jpg
af Erik Møller Nielsen
07-02-2017

OBS på frist den 31. marts 2017!

Den 31. marts 2017 er en vigtig dato for husejere med ejerskifteforsikring i Husejernes Forsikring.

Husejernes Forsikring var et af de oftest benyttede forsikringsselskaber, når en køber skulle tegne ejerskifteforsikring i forbindelse med køb af hus.

Husejernes Forsikring gik konkurs den 8. december 2016, og det bagved liggende selskab fra Lichtenstein gik konkurs den 19. november 2016. Dette efterlod mange huskøbere i en ubehagelig situation, fordi de ikke længere havde nogen forsikring til at dække for skader på huset under ejerskifteforsikringen.

Folketinget vedtog derfor en særlov, hvor disse forsikringstagere fik ret til at anmelde krav til Garantifonden. Men Garantifonden meddeler, at fristen for at anmelde krav er den 31. marts 2017. Huskøber skal altså anmelde en skade inden denne dato for at have mulighed for at den kan blive erstattet.

Anmeldelse skal foretages til Topdanmark Forsikring, der står for behandlingen af disse sager. http://topdanmark.dk/administration anviser nærmere.

Efter den 31. marts 2017 kan man ikke komme med krav, og den betalte forsikring i Husejernes Forsikring gælder ikke mere. Man mister altså dækningen fremover, og forudbetalingen er tabt.

Er man så helt uden muligheder? Nej, der er ifølge Garantifonden nogle forsikringsselskaber, der tilbyder at tegne en ny forsikring. Vær opmærksom på, at det er en ny forsikring. Hele udgiften dertil er ens egen. Sælger skal altså ikke betale halvdelen som sælger gjorde med ejerskifteforsikringen hos Husejernes Forsikring. Vilkår og præmie er ikke almindeligt kendte endnu, hvorfor der ikke kan siges noget generelt herom på nuværende tidspunkt.

Du kan også anmelde den tabte forudbetaling af forsikringspræmie til konkursboet. Vi kender ikke til konkursboets stilling og det er derfor ikke muligt at anslå en dividende på nuværende tidspunkt.

Ønsker du nærmere rådgivning, står vi gerne til rådighed.

 

Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her