Find medarbejder
Find medarbejder

Det Offentlige Ejerregister åbner for registreringer

15-12-2014

Det offentlige ejerregister forventes klar til registrering pr. 15. december 2014.

Ifølge Erhvervsstyrelsen forventes det, at Folketinget fremsætter lovforslag om ændring af Selskabsloven, hvorefter Det Offentlige Ejerregister vil åbne for registreringer pr. 15. december 2014.

Kapitalejeres forpligtelser

Fra den 15. december 2014 skal selskaber senest 14 dage efter, at der sket ændringer i ejerforhold, foretage registrering af dette i Det Offentlige Ejerregister. Såfremt der er udenlandske kapitalejere (både fysiske og juridiske), skal der indhentes identifikationsnummer på den pågældende ejer – dvs. kopi af pas ikke er tilstrækkeligt.

I selskaber stiftet før den 15. december 2014, skal alle kapitalejere, som pr. 15. december 2014 ejer 5 % eller mere i danske aktieselskaber, anpartselskaber, partnerselskaber og iværksætterselskaber, registreres i Det Offentlige Ejerregister senest pr. 15. juni 2015 (overgangsregler i 6 måneder). Efterfølgende ændringer skal ligeledes registreres.

Manglende overholdelse kan straffes med bøde.

Det Offentlige Ejerregister skal skabe gennemsigtighed

Formålet med Det Offentlige Ejerregister er bl.a. at skabe gennemsigtighed og tillid. Det Offentlige Ejerregister bliver derfor offentligt tilgængeligt den 15. juni 2015, men Erhvervsstyrelsen vil ikke foretage kontrol af de oplysninger, der bliver indberettet af selskabet eller selskabets rådgivere.

Det Offentlige Ejerregister træder ikke i stedet for selskabers ejerbog. Selskabets forpligtelse til at føre ejerbog forbliver således uændret.

Registrering i det Offentlige Ejerregister

Selskabet skal, på baggrund af ejerens meddelelse herom til selskabet, foretage registrering i Det Offentlige Ejerregister senest 14 dage efter meddelelsen fra ejeren. Ejeren skal give meddelelse til selskabet, når vedkommende krydser 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 %, samt 1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stemmeret – uanset om ændringen er ved erhvervelse eller afhændelse af kapitalandele. Derimod er der ikke krav om præcise oplysninger om størrelsen af ejerandelen.

Registreringen skal desuden indeholde entydig identifikation af kapitalejeren, herunder CPR- eller CVR nummer eller tilsvarende identifikation for udenlandske ejere.
_______

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Det Offentlige Ejerregister eller bistand med registrering(er), så kontakt Advokatfirmaet Vingaardshus.

Ovennævnte er ikke en fuldstændig redegørelse for de nye regler, som ligeledes indeholder bestemmelser vedrørende panterettigheder og ihændehaveraktier m.v.