Find medarbejder
Find medarbejder

Det betyder nedlukningen af 7 nordjyske kommuner for igangværende byggepladser i Nordjylland

Byggeplads.jpg
Det betyder nedlukningen af 7 nordjyske kommuner for igangværende byggepladser i Nordjylland
  • Byggeplads.jpg
  • Henrik_Soendergaard2-(1).jpg
06-11-2020

Torsdagens udmelding fra Statsministeriet om nye og skærpede COVID-19 restriktioner i 7 nordjyske kommuner får desværre også betydning for nordjyske byggepladser. Hvordan skal håndværkere, entreprenører og bygherrer agere, hvis entreprenøren f.eks. arbejder på en byggeplads i en af de syv nedlukkede kommuner, men hører hjemme i en anden? Det får entrepriseafdelingen i Advokatfirmaet Vingaardshus mange henvendelser om lige nu. 

”Forårets landsdækkende nedlukning af store dele af samfundet undtog i vid udstrækning byggebranchen, der af samfundsøkonomiske hensyn blev opfordret til at ”holde hjulene i gang”. Det betød også, at de udfordringer som især entreprenører og håndværkere oplevede med medarbejdere, som ikke kunne eller ikke ønskede at komme på arbejde (på grund af pasning af hjemsendte børn, risiko for at udsætte nærtstående udsatte familiemedlemmer for smitte osv.) generelt ikke blev anset for at have karakter af force-majeure. Dertil blev de praktiske udfordringer betragtet som værende for begrænsede,” forklarer advokat Henrik Søndergaard, der er leder af entrepriseafdelingen hos Advokatfirmaet Vingaardshus.

”Det betød i praksis, at de forsinkelser, som dette afstedkom på mange byggepladser, ikke berettigede hverken håndværkere, entreprenører eller bygherrer til at påberåbe sig force-majeure, som grundlag for at opnå tidsfristforlængelse,” fortsætter advokat Henrik Søndergaard.

I denne omgang kan situationen i de 7 berørte kommuner vise sig at være anderledes.

Byggebranchen er således ikke undtaget i den nu gældende anbefaling om at alle privatansatte hjemsendes - med mindre de arbejder med samfundskritiske funktioner. Det må umiddelbart betyde, at byggepladser i de berørte kommuner, med de oplysninger vi har i dag, formentlig skal lukkes ned. For andre entreprenører, som driver virksomhed fra det restriktionsramte område, men som arbejder på byggepladser i andre kommuner, kan situationen omvendt betyde, at de ifølge anbefalingen ikke må møde op på igangværende byggepladser (i f.eks. Aalborg kommune).

”Hos Advokatfirmaet Vingaardshus har vi siden Statsministerens udmelding modtaget en lang række henvendelser fra entreprenører, bygherrer og rådgivere om, hvordan parterne skal forholde sig i disse og andre lignende situationer,” fortæller advokat Henrik Søndergaard. 

”På det foreliggende grundlag er det vores vurdering, at vi nu i langt højere grad end hidtil har bevæget os ind i en force-majeure situation for både bygherre og entreprenør. Dette vil typisk betyde, at parterne hver især vil være berettiget til tidsfristforlængelse, for i hvert fald den periode hvor byggeaktiviteterne må lukkes ned,” fortsætter advokat Henrik Søndergaard.

Håndværkere og entreprenører skal dog i denne situation være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis vil være berettiget til hverken godtgørelse eller erstatning efter AB-standardbetingelserne for forlænget byggepladsdrift – f.eks. omkostningerne ved at skulle holde stilladser, skurvogne og materiel i øvrigt ubenyttet på byggepladsen. Tabsbegrænsende tiltag bør derfor som altid overvejes og iværksættes (uanset hvem som skal betale regningen).

”Hos Advokatfirmaet Vingaardshus anbefaler vi, med den aktuelle samfundsinteresse for øje, at parterne indgår i en tæt dialog og forsøger at finde en mindelig løsning for en eventuel forsinkelse, således at parterne så vidt muligt undgår en langvarig voldgiftssag,” er advokat Hen-rik Søndergaards opfordring. 

Brug for mere information?

For yderligere information eller rådgivning kontakt advokat Henrik Søndergaard (HSO@vingaardshus.dk), advokat Maria Toft Calundan (MTC@vingaardshus.dk) eller advokat Hans Christian Andersen (HCA@vingaardshus.dk)

Entrepriseteamet hos Vingaardshus


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>