Find medarbejder
Find medarbejder

Ny lov om forretningshemmeligheder - hvad betyder det?

Kim-Munk-Petersen.gif
Af advokat Kim Munk-Petersen
25-05-2018

Som led i den løbende EU-harmonisering vedtog Folketinget i foråret en ny Lov om forretningshemmeligheder. Loven træder i kraft den 09. juni 2018 og erstatter bl.a. den nuværende regel i Markedsføringslovens § 23. 

Lovens formål er at give en klar og dermed bedre beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder. Mens Markedsføringslovens § 23 i det væsentlige har fokus på forretningshemmeligheder fremskaffet som led i et ansættelses- eller samarbejdsforhold, udvides anvendelsesområdet i den nye lov til enhver erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden samtykke, med mindre den pågældende kan dokumentere enten, at der ikke er tale om nogen forretningshemmelighed eller, at han er kommet til sin viden på ganske lovlig vis.

Definitionen på forretningshemmeligheder

Med lovens § 2 gives en direkte definition på begrebet ”forretningshemmelighed”, nemlig oplysninger

  • der er hemmelige,
  • der har handelsværdi, fordi de er hemmelige, og
  • er blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse af indehaveren.

Loven indfører også en bredere beskyttelse af oplysninger om forretningshemmeligheder, som fremkommer som led i en retssag. 

Nye processuelle tiltag

Med loven introduceres en række forskellige processuelle tiltag, som kan iværksættes af den, der føler sig krænket. Det drejer sig bl.a. om midlertidige afgørelser om forbud og påbud, ligesom der i den endelig dom – ud over forbud og påbud – kan pålægges tilbagetagelse af de krænkende varer fra markedet og destruktion af alle former for krænkende materiale, det være sig dokumenter, elektroniske filer, færdigvarer osv.

Derudover suppleres med regler om betaling af erstatning og godtgørelse, ligesom der i nødvendigt omfang kan fastsættes tvangsbøder og straf i form af bøde eller fængsel. Det kan tilsvarende pålægges den krænkende part at offentliggøre dommen i dagspressen. 

Hvad skal man være opmærksom på?

Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at indledelse af retslige skridt skal iværksættes senest 6 måneder efter, at indehaveren er blevet bekendt med, at der er sket en ulovlig omgang med en forretningshemmelighed. Bliver en virksomhed opmærksom på, at dette kan være tilfældet, må det derfor anbefales snarest at tage kontakt med deres juridiske rådgiver og drøfte behovet og muligheden for et sagsanlæg for at stoppe krænkelsen. 

Af præventive grunde anbefales det tilsvarende virksomheder at indgå fortrolighedsaftaler med medarbejdere, der har adgang til forretningshemmeligheder.

Brug for mere information?

Har du spørgsmål til, hvilken betydning den nye lov om forretningshemmeligheder får for dig, eller har du brug for at vide mere om emnet, kan du kontakte vores ekspert på området for immaterialret, advokat Kim Munk-Petersen, kmp@vingaardshus.dk


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her