Find medarbejder
Find medarbejder

Beregning af indirekte ejerskab

Tim_Rosenkrantz_(2).jpg
af Tim Rosenkrantz Buur
27-07-2017

Den 28. juni 2017 har Erhvervsstyrelsen udgivet sin opdaterede vejledning om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres.

Ved en reel ejer forstås en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en virksomhed. Den opdaterede vejledning er udgivet som følge af henvendelser fra virksomheder og brancheorganisationer vedrørende beregningen af indirekte ejerskab. Erhvervsstyrelsen har med vejledningen søgt at give afklaring af netop denne problemstilling.

Som virksomhed er det vigtigt at foretage korrekt registrering. Ved vurderingen er det den samlede faktiske indflydelse, som er afgørende for, om en person kan betragtes som reel ejer. En person kan være reel ejer ved direkte ejerskab, hvor personen ejer kapitalandele i den pågældende virksomhed, eller ved indirekte ejerskab, hvor personen ejer den pågældende virksomhed via en anden virksomhed. Indirekte ejerskab kan eksempelvis ske gennem et holdingselskab.

En indikation på reelt ejerskab er, når en person kontrollerer mere end 25% af kapitalandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed. Dog kan ejerskab på eksempelvis 15% af kapitalandelene også statuere reelt ejerskab, såfremt personen udøver kontrol gennem andre midler. Idet grænsen på 25% efter Erhvervsstyrelsens opfattelse indikerer reelt ejerskab, er man som virksomhed nødt til at tage en vurdering af virksomhedens ejerkæde.

Et eksempel ved beregning af indirekte ejerskab kan være, at personerne A og B sammen ejer et holdingselskab C med hver 50%. C ejer et selskab D med 60%. Beregningen af A’s og B’s indirekte ejerskab af D foretages ved følgende beregning: (0,5 x 0,6) x 100 = 30%. Med mindre der er tale om kontrol af virksomheden ved andre midler, vil Erhvervsstyrelsen derfor vurdere, at både A og B skal registreres som reelle ejere af virksomheden D.

Dette er blot ét af flere eksempler, idet der også kan være tale om indirekte ejerskab ved nomineeordninger, overdragelse af stemmerettigheder, potentielle stemmerettigheder m.v. Den netop opdaterede vejledning kan tilgås ved at klikke her. Vær opmærksom på, at oplysningerne om reelle ejere skal registreres senest den 1. december 2017.


Såfremt du har behov for bistand i forbindelse med vurdering af det reelle ejerskab elle registrering heraf, kan du kontakte Advokatfirmaet Vingaardshus på telefon: +45 46 92 92 00 eller e-mail: trb@vingaardshus.dk

 

Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her