Find medarbejder
Find medarbejder

Aflønning af elever fra erhvervsuddannelser

ABB.jpg
Af advokat Ann Bruun Birk, der er specialiseret i ansættelsesret og personalejura.
10-07-2015

Selvom du som arbejdsgiver ikke har ansættelsesforhold, som er underlagt kollektive overenskomster, er du forpligtiget til at yde dine erhvervsuddannelseselever overenskomstmæssige lønvilkår. Det får du mere information om i nedenstående. 

Overenskomst

Ifølge erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, skal elevlønnen mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.

Er der ikke en for ansættelsesforholdet gældende overenskomst, skal man således finde en referenceoverenskomst, altså en overkomst som vil kunne anvendes på ansættelsesforholdet, og eleven skal så aflønnes efter overenskomstens bestemmelser.

Hvad indeholdes i løn?

Højesteret har i flere tilfælde, senest i 2. halvår af 2014, fastslået, at med ”løn” forstås eksempelvis også pensionsbidrag, indbetaling til Fritvalgs Lønkonto samt ret til feriefridage og dermed kompensation for ikke afholdte feriefridage.

En arbejdsgiver kan således komme i den situation, at eksempelvis pensionsbidrag skal efterbetales og indbetales til elevens pensionsordning, uanset at arbejdsgiveren i løbet af ansættelsesforholdet har udbetalt pensionsbidraget til eleven som løn.

Udover efterbetaling af disse goder, vil elevens ansættelsesbevis i disse situationer være mangelfuldt, idet beviset ikke indeholder oplysninger om ret til eksempelvis pensionsbidrag, indbetaling til Fritvalgs Lønkonto m.v., hvorfor arbejdsgiveren ligeledes kan komme til at betale en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. 

Brug for mere information om aflønning af elever?

Har du/I spørgsmål til aflønning af erhvervsuddannelseselever eller til ansættelsesretten generelt, er du/I velkommen til at kontakte advokat Ann Bruun Birk på abb@vingaardshus.dk eller 46 92 92 84.