Find medarbejder
Find medarbejder

Højesteretskendelse: Afbrydelse af forældelse i fogedsager

X_Anne_Henriksen_(2).jpg
Advokat (H) Anne Henriksen repræsenterede den vindende part i en sag om afbrydelse af forældelse i en fogedsag.
16-04-2020

Højesteret har d. 16. april 2020 afsagt kendelse i en principiel sag om afbrydelse af forældelse i fogedsager. Advokat (H) Anne Henriksen repræsenterede den vindende part.

Det har i en del år været omtvistet, om forældelsen afbrydes for den fulde fordring, såfremt en kreditor sender hele kravet i fogedretten, men samtidig begrænser sin anmodning om udlæg til en mindre del af fordringen, eller om udlægsbegæringen alene afbryder forældelsen for den del af fordringen, der begæres udlæg for. 

Forskellige afgørelser i Østre og Vestre Landsret

I 2019 verserede der to enslydende sager i henholdsvis Vestre Landsret og Østre Landsret. Vestre Landsret kom frem til, at forældelsen blev afbrudt for den fulde fordring, mens Østre Landsret kom frem til det modsatte resultat. Begge sager opnåede tredjeinstansbevilling.

Højesterets afgørelse

Højesteret har i dag udtalt: ”På den baggrund finder Højesteret, at forældelseslovens § 18, stk. 1, må forstås således, at forældelse ved begrænset anmodning om udlæg som nævnt i retsplejelovens § 507, stk. 2, kun afbrydes for den del af fordringen, der anmodes om udlæg for.”

Sagens vindende part har som sagt været repræsenteret under hele sagen af advokat (H) Anne Henriksen, Advokatfirmaet Vingaardshus.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>