Find medarbejder
Find medarbejder

Ændringer i lovforslag omkring tilbudsevaluering

X-Sune-Damsig-(1).gif
Af advokat Sune Damsig Sørensen
22-01-2019

Nyt om lovforslaget der skal skabe større gennemsigtighed omkring tilbudsevalueringen i EU-udbud og fjerne risikoen for favorisering ved udbud af de største bygge- og anlægskontrakter. Lovforslaget er nu 1.-behandlet med en række ændringer. 

Sidste år kunne vi fortælle, at Erhvervsministeren den 5. oktober 2018 havde sendt et lovforslag om ændring af udbudsloven i offentlig høring. 

Lovforslaget skal overordnet set være med til at skabe større gennemsigtighed om, hvad ordregivere lægger vægt på ved tilbudsevalueringen. Herudover skal lovforslaget styrke vurderingen af kvalitetsdimensionen i større, komplekse udbud og dermed fjerne risikoen for favorisering. 

Som led heri, indeholdt det oprindelige lovforslag bestemmelser, som dels pålægger ordregivere at ”… fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen” i udbudsmaterialet, dels pålægger ordregivere at foretage evalueringen af det offentliggjorte priskriterium adskilt fra evalueringen af de kvalitative tildelingskriterier, hvor tildelingskriteriet er ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” (sidstnævnte dog kun ved udbud af offentlige bygge- og anlægskontrakter med en anslået værdi på over 350 mio. kr. ekskl. moms).

Du kan læse mere om det oprindelige lovforslag i artiklen her

Lovforslaget blev endeligt fremsat den 12. december 2018 og svarer i sin endelige form langt hen ad vejen til det lovforslag, som blev sendt i høring den 5. oktober 2018. 

For så vidt angår udbudslovens § 159, stk. 8, som introducerer et såkaldt ”to-kuvertsystem”, er der dog blevet foretaget nogle få naturlige og hensigtsmæssige ændringer. Fra lovgivers side har man således bl.a. fundet anledning til at præcisere, at bestemmelsen alene finder anvendelse ved offentlige eller begrænsede udbud. Herudover fremgår det nu som et ny stk. 9, at to-kuvertsystemet ikke finder anvendelse, når ordregiver efter § 170 tilbagekalder sin tildelingsbeslutning. 

Lovforslaget blev 1.-behandlet den 18. december 2018 og forventes 2.- og 3.-behandlet henholdsvis den 19. februar 2019 og den 21. februar 2019. 

Brug for mere information?

Hos Advokatfirmaet Vingaardshus følger vi naturligvis processen tæt, ligesom vi sidder klar til at rådgive dig om såvel denne som andre udbudsretlige problemstillinger. Du er derfor meget velkommen til at kontakte advokat Sune Damsig Sørensen på tlf. 46 92 92 30 eller sds@vingaardshus.dk.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her