Find medarbejder
Find medarbejder

Ændring af markedsføringsloven

Online_marketing.jpg
Undgå spam og skjult reklame, når du bruger markedsføring.
18-05-2017

Folketinget har netop vedtaget en ny markedsføringslov, der træder i kraft 1. juli 2017. Sidste store revision af markedsføringsloven skete i 2005, og siden da er nye EU-regler indarbejdet, efterhånden som disse er vedtaget. Loven har derfor fremstået fragmenteret, hvorfor der måtte foretages et gennemgribende gennemsyn af loven. Resultatet er den nye markedsføringslov, som er en reel omskrivning af den tidligere lov.

Den nye lov skal beskytte forbrugere mod vildledende og aggressiv markedsføring og samtidig understøtte en effektiv og fair konkurrence mellem virksomhederne til gavn for markedet og forbrugerne.

Ændring af god skik reglerne

Ifølge den pt. gældende markedsføringslov skal erhvervsdrivende udvise god markedsføringsskik. Dette princip er videreført til den nye markedsføringslov, men er nu suppleret af begrebet ”god erhvervsskik”. Ved begrebet forstås standarden for de særlige færdigheder og den omhu, som en erhvervsdrivende med rimelighed kan forventes at udvise over for forbrugerne, og som står i rimeligt forhold til hæderlig markedspraksis eller det generelle princip om god tro inden for den erhvervsdrivendes virkefelt. Herunder vil man som erhvervsdrivende kunne blive pålagt et påbud om at give en forsvarlig vejledning.

Skjult reklame

Ifølge den nye lov er der tale om skjult reklame, såfremt den, hvis produkt der reklameres for, har en ”kommerciel hensigt” med overdragelsen til eksempelvis en blogger eller Youtuber uden angivelse heraf. Dermed er det ikke længere en betingelse, at der er indgået en aftale mellem parterne, hvilket er et krav frem til lovændringen træder i kraft. Omfattet er derfor også de situationer, hvor en erhvervsdrivende giver en gave eller stiller en vare til rådighed for andre med en ”kommerciel hensigt”. Den nye markedsføringslov gør, at den kommercielle hensigt tydeligt skal oplyses.

Micro-influencers: Har I husket forbuddet mod skjult reklame?

Uanmodede henvendelser (spam)

Det følger af den gældende markedsføringslov, at det ikke er tilladt for erhvervsdrivende at sende direkte elektroniske reklamer til forbrugere, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet om det. Har en erhvervsdrivende modtaget kundens elektroniske adresse i forbindelse med køb af en vare/ydelse, er det dog tilladt at sende elektroniske reklamer til tidligere kunder om ”egne tilsvarende produkter”.

Efter den nye lov udvides fortolkningen af dette begreb således, at en erhvervsdrivende må sende markedsføringsmateriale på baggrund af de forventninger, den erhvervsdrivende har skabt hos forbrugeren. Det bliver derfor muligt at sende elektroniske reklamer inden for den produktkategori, som forbrugeren allerede har købt produkter inden for.

Brug for mere information om markedsføringsloven?

Hvis du ønsker yderligere information om konsekvenserne af den nye markedsføringslov, kan du kontakte Advokatfirmaet Vingaardshus på telefon +45 46 92 92 00 eller e-mail trb@vingaardshus.dk.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Advokatfirmaet Vingaardshus indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Advokatfirmaet Vingaardshus har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her