Find medarbejder
Find medarbejder
Maria Toft Calundan

Beskrivelse

Jeg beskæftiger mig primært med byggeriets retsforhold, herunder entrepriseret, udbudsret og projektudvikling. Derudover har jeg stor kendskab til Almenboligloven samt støttelovgivningen for almene boliger.

Det betyder meget for mig at kunne yde værdiskabende rådgivning i øjenhøjde ved at have et godt kendskab til ikke kun juraen, men også et godt branchekendskab og en god forretningsforståelse. 

Min juridiske erfaring kommer direkte fra byggebranchen. Jeg har tidligere arbejdet som intern legal controller hos en større totalentreprenør og efterfølgende været ansat i flere år hos en bygherrerådgivervirksomhed, hvor jeg har været involveret i op mod 300 udbud af byggeri i forskellige varianter, såvel rådgiverudbud som entrepriseudbud og såvel inden for udbudsloven som tilbudsloven. Herudover har jeg stor erfaring med alle aftaleindgåelser inden for byggeriet, den løbende kontraktstyring heraf samt grundkøb/-salg og overdragelse af fast ejendom.

Jeg har indgående kendskab til byggeriets standard aftalevilkår, herunder såvel AB92, ABT93, ABR89 samt AB18, ABT18, ABR18 samt Danske Ark og FRIs ydelsesbeskrivelser. 

De seneste år har jeg beskæftiget mig en del med udvikling af større projekter med blandede boligformer – herunder bl.a. almene og private. Jeg har i disse projekter været med helt fra idé til færdigt byggeri og håndteret bl.a. aftaleforhold, finansiering, støttetilsagn, sikret cashflow samt kontraktstyring af entrepriseaftalen.

Min rådgivning handler om at forstå klientens ”sprog”, og jeg ynder en meget ligefrem kommunikation.

Som rådgiver er det vigtigt for mig at være tilgængelig. Derfor kan jeg stort set altid kontaktes på telefon og mail.